دسته‌بندی: بازاریابی

یک پیشنهاد بسیار دوستانه برای کاندیداهای انتخاباتی

یک پیشنهاد بسیار دوستانه برای کاندیداهای انتخاباتی به قلم  دکتر مازیار میر مشاور عالی انتخابات info@mazyarmir.com mazyarmir.com@gmail.com https://www.instagram.com/maziyare_mir یک پیشنهاد   برنامه استثنایی برای کاندیداهای محترم

ادامه مطلب »

یک پیشنهاد بسیار دوستانه برای کاندیداهای انتخاباتی

یک پیشنهاد بسیار دوستانه برای کاندیداهای انتخاباتی به قلم  دکتر مازیار میر مشاور عالی انتخابات info@mazyarmir.com mazyarmir.com@gmail.com https://www.instagram.com/maziyare_mir یک پیشنهاد   برنامه استثنایی برای کاندیداهای محترم

ادامه مطلب »