دسته‌بندی: خلاصه کتاب

یک پیشنهاد بسیار دوستانه برای کاندیداهای انتخاباتی

یک پیشنهاد بسیار دوستانه برای کاندیداهای انتخاباتی به قلم  دکتر مازیار میر مشاور عالی انتخابات info@mazyarmir.com mazyarmir.com@gmail.com https://www.instagram.com/maziyare_mir یک پیشنهاد   برنامه استثنایی برای کاندیداهای محترم

ادامه مطلب »

یک پیشنهاد بسیار دوستانه برای کاندیداهای انتخاباتی

یک پیشنهاد بسیار دوستانه برای کاندیداهای انتخاباتی به قلم  دکتر مازیار میر مشاور عالی انتخابات info@mazyarmir.com mazyarmir.com@gmail.com https://www.instagram.com/maziyare_mir یک پیشنهاد   برنامه استثنایی برای کاندیداهای محترم

ادامه مطلب »
خلاصه کتاب کی اثر دنیل پینگ

خلاصه کتاب کی اثر دنیل پینگ

خلاصه کتاب کی اثر دنیل پینگ خلاصه کتاب کی اثر دنیل پینگ مجله مذاکره و زبان بدن info@mazyarmir.com mazyarmir.com@gmail.com https://www.aparat.com/mazyarmir https://www.aparat.com/zabane_badan /https://www.linkedin.com/in/mazyarmir https://www.instagram.com/maziyare_mir    

ادامه مطلب »