۰۵طرح رایگانی برای خیریه های کل کشور

\"45\"

 

برای خیریه های بزرگ کشور برنامه متفاوتی داریم

سالها است برنامه های گسترده ای برای خیریه ها همیشه داشته ام و یا به نفع خیریه ها و کمیته امدا امام خمینی و… از تمام دوستان و علاقه مندان و مدیران خیریه ها و NGO و انجمنها ……و خواهش می کنم در این اقدام خداپسندانه به ما کمک کنند در این فصل در بهمن  و اسفند و فروردین  به نفع خیریه های کشور برنامه  کابردی و پر مخاطب….