\"مدرسه

سوابق دکتر مازیار میر

دکتر مازیار میر مردی برای تمام فصول آموزش و مشاوره سخن از سورپرایز برند ایران که به میان می آید، نام مازیار میر برای ما تداعی می گردد. داستان یک دانشجو که روانشناسی و حقوق و بازاریابی خونده و سالها دبیر ورزش‌های هوایی و خلبانی بوده که بارها و بارها دچار سانحه شده؛ یک غارنورد ، ورزشکار ماجراجو تمام عیار در میان موج های سفید یا آب های خروشان به همراه شکستها و پیروزی های فراوان …. که صد البته داستان جدیدی نیست.


مشاهده رزومه

\"دکترین
\"مدیریت
\"\"

مقالات

جلسات و سمینارها

جلسه اصفهان

جلسه همکاران

سمینار تهران

مدرسه مدیریت و رهبری ایرانیان – دکتر سید مازیار میر