دسته‌بندی: مدیریت و رهبری

رامین دلاوری

رامین دلاوری کلاهبردار شیاد و فریبکار نوشته دکتر مازیار میر کارشناس و پژوهشگر در زمینه تشخیص تخصصی دروغ و فریب

ادامه مطلب »