دسته‌بندی: توسعه دهنده

دکترمازیارمیر

دکترمازیارمیر #دکترمازیارمیر نگارش اردیبهشت 1381 به روز رسانی 1400 رزومه دکتر مازیار میر  Dr.Seyed Mazyar Mir Memberships of international societies Member of the top managers

ادامه مطلب »

دکترمازیارمیر

دکترمازیارمیر #دکترمازیارمیر نگارش اردیبهشت 1381 به روز رسانی 1400 رزومه دکتر مازیار میر  Dr.Seyed Mazyar Mir Memberships of international societies Member of the top managers

ادامه مطلب »