آموزش نظام پیشنهادها برای کارکنان

آموزش نظام پیشنهادها برای کارکنان

مازیارمیر

اولین گروهی که آموزش می‌بینند مدیران و سرپرستان سازمان می‌باشند که می‌بایست به آنها بطور صریح و دقیق آموزش دهیم منافع و مأموریت اصلی از اجرای این نظام چیست؟ بر اهمیت نقش و حضور و پشتیبانی و اعتقاد قبلی مدیریت در موفقیت اجرای این نظام تأکید نمائیم، و از مثالهای موفق در اجرای این نظام استفاده نمائیم.

آموزش به مدیران اجرائی برای اطمینان از آنکه مدیران اجرائی آشنائی کاملی با رویه و فرایندهای اجرائی، اهداف برنامه دارند و می‌توانند برنامه پیشنهادها را با موفقیت اجرای نمایند.

آموزش ارزیان- آموزش به ارزیابان برای شناخت بیشتری اهداف، قوانینی و مقررات برنامه، فرایندهای عملیاتی و شاخصه‌های ارزیابی می‌باشد.

آموزش به کارکنان- برای تأکید بیشتر بر فراگیری کارکنان و ارائه اطلاعات مناسب به آنان برای پرورش فکر، ارائه فکر و تأثیری که کارکنان در موفقیت طرحهای مشارکتی دارند امری حیاتی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *