اصول علمی تشریفات قسمت هفتم

اصول علمی تشریفات قسمت هفتم

اصول علمی تشریفات قسمت هفتم

این مطلب ادامه مقاله اصول علمی تشریفات قسمت ششم میباشد.

مفهوم ارتباطات و انواع آن و تاثیر در تشریفات

مفهوم  ارتباطات :

انسان موجودی بالطبع اجتماعی است واین اجتماعی بودن به این معناست که نیازمند برقراری تشریفات ارتباط وزندگی کردن با دیگران است امازندگی با دیگران منتهی به برداشتها وتوانایی خاص است که آدمیان در گردونه جهان می آموزد. ارتباطات و بهتر زیستن امروزه در تمامی زندگی مارسوخ کرده است و میتوان گفت ارتباطات کلیه فعالیتهای ما اعم از گفتاری,نوشتاری و کرداری است به طوریکه با انجام درست آن تفهیم و تفاهم و انتقال معنی از کسی به کسی دیگر ,یا از فردی به گروهی  وا از گروهی به گروهی دیگر امکان پذیر میشود.

تقسیم بندی ارتباطات :

تقسیم بندی ارتباطات را میتوان به دوگروه بزرگ ارتباطات کلامی و غیر کلامی تقسیم کرد.اما بهتر است ابتدا تقسیم بندی از ارتباطات انسانی داشته باشیم.
ارتباط انسان با خود    ارتباط انسان با انسان    ارتباط انسان با خدا
ارتباط انسان با ماشین    ارتباط انسان با حیوان    ارتباط انسان با طبیعت

ارتباط کلامی / ارتباط غیر کلامی 
دانشمندان از زوایای گوناگون تشریفات ارتباطات را تقسیم بندی کرده اند اما آشنایی با ارتباطات کلامی و غیر کلامی و تآثیرات آن در تشریفات الزامی است.

تشریفات ارتباط کلامی>>>نوشتاری,گفتاری
ارتباط غیرکلامی>>>وضع ظاهر,حرکات,چهره,حالت بدن,طنین صدا,فریاد,کیفیت صدا

تشریفات

مردم داری و تشریفات:

تشریفات رسمی را معادل کلمه پروتوکال دانسته اند و در واقع مراسمی است که به صورت رسمی برگزار شود. اصطلاح وی آی پی نیز در این زمینه کاربرد فراوان دارد به معنای اشخاص بسیار مهم و سالن وی آی پی جایگاهی برای استقبال,بدرقه, جابه جایی و ترانزیت اشخاص,سران لشکری و کشوری است.
روابط عمومی ها پرستیژ,احترام,خوشنامی سازمان هستند و هرتصویری از سازمان در ذهن مخاطبان وجوددارد نتیجه عملکرد روابط عمومی هاست. زیرا رکن اساسی ارتباطات سازمان چه در برون سازمان و چه در درون سازمان روابط عمومی است. روابط عمومی برای مهمان داری و رعایت آداب مردمداری جدی تر میشود.زیرا کیفیت رابطه با افراد و موسساتی که با سازمان سر و کار دارند واهمیت افکارعمومی به عنوان یک اصل اساسی در مدیریت پذیرفته شده و امروزه همه به”ارتباط مفید و موثر” می اندیشند.

تشریفات در روابط عمومی:

روابط عمومی>>> تحقیقات,انتشارات,تبلیغات{{تشریفات,مراسم}},ارتباطات

تشریفات هنر روابط عمومی است.اما فقر منابع و مطالب این موضوع در ادبیات روابط عمومی به طور کلی مشهود است. در واقع تشریفات  مجالس شکوه تزئین و احترامی است که درفرآیند ارتباطات اتفاق می افتد و بایستی جایگاه خودرا در روابط عمومی پیدا کند با توجه به این که تشریفات در روابط عمومی ها عمدتآ مربوط به مراسم میشود وزیر مجموعه مراسمات قرار میگیرد وواحدی به نام مراسم و تشریفات مجالس به وجود می آید بنابراین در تشریفات مجالس به این حداقل نیروی انسانی نیاز است. ۱)مترجم همزمان  ۲)کارشناس روابط عمومی بین الملل  ۳)کارشناس علوم ارتباطات    ۴)مهماندار

اصول تشریفات روابط با مشتری:

امروزه مشتری گرایی و توجه به نیازهای مشتری اولین ویژگی و مهمترین اصل در بازاریابی است.متصدیانی که مشتریان خودرا نادیده میگیرند و کسب سود بیشتری را بررضایت مشتری ترجیح میدهند از بازار رقابت دور میشوند و مشتریان وسرمایه خود رابه تدریج از دست میدهند.بازاریابی و مشتری گرایی یعنی ارتباط صحیح با مردم داشتن ونیازهای آنان را درک کردن واین امکان پذیر نیست مگر اینکه گرایش به مشتری را به عنوان یک فرهنگ بپذیریم ودنبال کنیم.
مشتری تنها محصول نمی خردبلکه منافع,ارزش,احترام وعوامل دیگر رانیز طالب است که باید برآورده شود.بین ارتباط مناسب با مردم و موفقیت در امر فروش نسبتی است که ازآن به عنوان بازاریابی ارتباطی نام میبرند.ودربازاریابی ارتباطی به جای فروش فوری و کوتاه مدت به حفظ درازمدت مشتری توجه میشود.

محورهای جذب مشتری:

برای جذب مشتری باید به سه محور توجه کرد. ۱)نگرش مثبت  ۲)حرفه ای بودن  ۳)مخالفت نکردن با مشتری
۱)نگرش مثبت>>>باید معیارهای اخلاقی مورد قبول جامعه را محترم شمارد واز آن ها پیروی کرد.فرد با اخلاق در هنگام ارتباط باید…..۱)اطلاعات غیرواقع و به دور از حقیقت به مشتری ارائه ندهد.  ۲)اطالاعات را همانگونه که هست ارایه کند.  ۳)اطلاع رسانی راکامل و با حوصله  انجام دهد  ۴)درپیامش تندی و خشونت وجود نداشته باشد   ۵)برای اثبات عقیده خود اطلاعات رامورد تحریق قرار ندهد   ۶) احساس مثبت در مشتری ایجاد کند

۲)حرفه ای بودن>>>حرفه ای بودن یعنی اینکه فرد به خاطرشغل خود کسب در آمد ملی میکندودر کارخود تبحر داشته باشد.عمده حواس و خلاقیت خودرا متمرکز کند برای جذب مشتری.

ویژگی یک فرد حرفه ای…… ۱)دارای نمونه کار موفق هستند  ۲)عاشق کارخود هستند وبه شهرت خود اهمیت میدهند   ۳)آماده ریسک کردن وتحمل زیان کوتاه مدت هستند   ۴)دراثر کسادی موقت شغل خودرا رها نمیکند

۳)مخالفت نکردن با مشتری>>>متصدی باید تلاش کند تا مشتری خودراراضی نگه داردواز هنرروابط عمومی وارتباط جذب مشتری کند.

هنگتام برخورد با مشتری معترض…….۱)بدون توجه به رفتار مشتری خوب رفتار کنید و صریح باشید با رعایت ادب  ۲)پیش داوری و تعمیم ندهید  ۳)باتوجه به نیاز مشتری عمل کنید    ۴)از سرزنش دیگران ناراحت نشوید

مقالات مرتبط:

نکاتی در مورد مذاکرات میرزا تقی خان امیر کبیر مردی برای تمام فصول

موفقیت نا محدود برای کارکنان سازمانها

رازهای پنهان کف دست

بودا و زن …

تحلیل مهران مدیری

اصول علمی تشریفات قسمت هفتم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *