حداقل دستمزد سال ۱۳۸۵ نوشته دکتر مازیار میر

رزومه دکتر سید مازیار میر

حداقل دستمزد سال

 

لینک اختصاصی(پنل دانش):                                                    https://www.google.com/search?kgmid=/g/11f0_7m_63

 

 

 

از ابتدای سال ۱۴۰۲ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱.۷۶۹.۴۲۸

(یک میلیون و هفتصد و شصت و نه هزارو چهارصد و بیست و هشت ریال) تعیین می‌گردد….. ببینیم سطح تورم و …..

 خلاصه بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۲

 

در اجرای ماده (۴۱) قانون کار

 

قانون کار  ج ا ا ، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) پس از بحث و بررسی، حداقل مزد سال ۱۴۰۲ اعلام شد:

۱- از ابتدای سال ۱۴۰۲ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱.۷۶۹.۴۲۸ (یک

میلیون و هفتصد و شصت و نه هزارو چهارصد و بیست و هشت ریال) تعیین می‌گردد. مزد ماهیانه براساس تعداد روزهای ماه در طول سال (۳۱، ۳۰ و

۲۹) محاسبه و پرداخت می گردد.

۲- همچنین از اول سال ۱۴۰۲ سایر سطوح مزدی نیز به میزان روزانه (۲۱%) مزد ثابت یا مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) نسبت به آخرین مزد در سال

۱۴۰۱ به علاوه ۸۳.۵۹۶ (هشتاد و سه هزار و پانصد و نود و شش ریال) مشروط بر آنکه مزد روزانه هر کارگر از مبلغ مندرج در بند ۱ کمتر نگردد.

۳- نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۲ درمورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنوات

آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات (مزایای پایان کار) خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه ۷۰.۰۰۰ (هفتاد هزار

ریال) می‌باشد.

بن نقدی کارگری :

پرداخت مبلغ ریالی وجه بن کارگری (تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار) به کارگران در سال ۱۴۰۲ بابت هر کارگر اعم از

متأهل یا مجرد ماهیانه مبلغ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ (یازده میلیون ریال) خواهد بود.

حق اولاد کارگران :

مستند به مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تأمین اجتماعی و با در نظر گرفتن ماده (۷۳) قانون جوانی جمعیت مصوب آبان سال ۱۴۰۰ و بدون محدودیت

مربوط به تعداد فرزندان معادل سه برابر حداقل حقوق یعنی مبلغ ۵.۳۰۸.۲۸۴ (پنج میلیون و سیصد و هشت هزار و دویست و هشتاد و چهار ریال) برای

هر فرزند و با رعایت شرایط مذکور در قانون کمک عائله مندی (حق اولاد) می‌بایست پرداخت گردد:

۱- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.

۲- سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی

کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.

کمک هزینه مسکن کارگران :

مطابق بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۲، کارفرمایان مکلفند بابت کمک هزینه مسکن از ابتدای ۱۴۰۲ مبلغ ۹.۰۰۰.۰۰۰ (نه میلیون

ریال) پرداخت نمایند. (مبلغ مذکور پیشنهاد شورای عالی کار می‌باشد و اجرائی شدن آن منوط به تصویب هیأت وزیران می|‌باشد.)

مزایای پایان کار (تبصره ۴ الحاقی به ماده ۷ قانون کار) :

کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان

کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند

امابه سراغ سال۱۳۸۵ برویم و آنچه گذشت….

 

باتوجه به نیاز روز افزون کارافرینان و صاحبان مشاغل و پرسشهای بسیار شما عزیزان خلاصه بخشنامه حقوق سال ۱۳۸۵ را برایتان در

این قسمت جمع اوری نموده ام .

از ابتدای سال ۱۳۸۵، بموجب مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزانه از مبلغ ۴۰٫۸۶۴  ریال،به مبلغ ۵۰٫۰۰۰ ریال در روز در مورد

کارگران مشمول قانون کار با قرارداد دائم (نامحدود) افزایش یافته است. براساس تبصره همین مصوبه حداقل مزد برای کارگران

مشمول قانون کار که دارای قرارداد موقت می‌باشند، روزانه  ۶۰٫۰۰۰ ریال خواهد بود. بعلاوه سایر سطوح مزدی نیز به مأخذ روزانه ۵٫۰۰۰

ریال به اضافه ده درصد افزایش می‌یابد.

به ازاء یکسال سابقه کار یا گذشت یکسال از دریافت آخرین پایه سنوات، روزانه  ۱٫۲۵۰  ریال به عنوان پایه سنوات تعلق می‌گیرد.

بن کالاهای اساسی برای تمام کارگران (اعم از مجرد و متأهل) از مبلغ ۴۰٫۰۰۰ به ۱۰۰٫۰۰۰ ریال در ماه افزایش یافته است.

با توجه به حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۳۸۵، حق اولاد به ازاء یک فرزند مبلغ ۱۴۹٫۸۵۰ ریال و برای دو فرزند، مبلغ ۲۹۹٫۷۰۰ ریال

(سقف قابل پرداخت) خواهد بود.

حق مسکن ماهانه کارگران بدون تغییر نسبت به سال ۱۳۸۴، مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال تعیین شده است.

 

حق بیمه تامین احتماعی سازمان ۳۰%

 

به موجب مصوبه شورایعالی تأمین اجتماعی، حداکثر حقوق روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال ۱۳۸۵، معادل مبلغ ۲۵۴٫۵۰۰ ریال

اعلام شده است. در نتیجه سقف کسر حق بیمه در ماههای ۳۰ روزه معادل ۷٫۶۳۵٫۰۰۰ ریال خواهد بود.

خلاصه موارد فوق در جدول شماره ( ۱ )پیوست آورده شده است.

 

 مالیات حقوق کارگران و کارکنان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی

 

از ابتدای سال ۱۳۸۵، تا میزان ۲٫۱۶۰٫۰۰۰ ریال حقوق ماهیانه (۲۵٫۹۲۰٫۰۰۰ ریال در سال) از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

محاسبات مالیات حقوق برای سطوح مختلف دستمزد در جدول شماره ( ۲ )پیوست  ارائه گردیده است.

چنانچه در خصوص مطالب فوق هرگونه سئوال یا ابهامی وجود داشته باشد، لطفاً با این موسسه تماس حاصل فرمائید.

جدول ( ۱ )

 

حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار

 

۱۳۸۴ ۱۳۸۵
ریال ریال
۴۰٫۸۶۴ ۵۰٫۰۰۰ حداقل دستمزد روزانه کارگران با قرارداد دائم
۶۰٫۰۰۰ حداقل دستمزد روزانه کارگران با قرارداد موقت
۱٫۲۲۵٫۹۲۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ حداقل دستمزد ماهانه (ماه سی روزه) قرارداد دائم
۱٫۸۰۰٫۰۰۰ حداقل دستمزد ماهانه (ماه سی روزه) قرارداد موقت
۱٫۰۲۰ ۱٫۲۵۰ پایه سنوات روزانه برای کارگران دارای یکسال سابقه کار، روزانه
۵٫۳۳۰ ۱۰% + ۵٫۰۰۰ میزان افزایش سایر سطوح دستمزد (روزانه)
۱۲۲٫۵۹۲ ۱۵۰٫۰۰۰ حق اولاد به ازاء یک فرزند (کارگران قرارداد دائم)
۱۸۰٫۰۰۰ حق اولاد به ازاء یک فرزند (کارگران قرارداد موقت)
۲۴۵٫۱۸۴ ۳۰۰٫۰۰۰ حق اولاد به ازاء دو فرزند (حداکثر قابل پرداخت) کارگران قرارداد دائم
۳۶۰٫۰۰۰ حق اولاد به ازاء دو فرزند (حداکثر قابل پرداخت) کارگران قرارداد موقت
۴۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰ بن کالای اساسی (مجرد، متاهل و معیل)
۱۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰ حق مسکن ماهانه کارگران (مجرد، متاهل و معیل)
۲۰۸٫۰۰۰ ۲۵۴٫۵۰۰ حداکثرمزد مبنای‌کسر حق‌ بیمه(مصوبه‌شورایعالی‌تامین‌اجتماعی) به‌ طور روزانه
۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲٫۱۶۰٫۰۰۰ معافیت ماهیانه مالیات حقوق

 

توضیح درمورد واحدهای دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل :

 

– از اول سال ۱۳۸۵، در مورد واحدهای دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل، به ”مزد شغل“ کلیه کارگران با قراردادهای کار دائم (نامحدود)

روزانه ده درصد نسبت به ”آخرین مزد شغل“ آنان در سال ۱۳۸۴ به اضافه روزانه ۵٫۰۰۰ ریال اضافه می‌شود و نسبت به ”مزد شغل“

کارگران با قرارداد کار موقت (مدت محدود) ده درصد به اضافه روزانه ۱۵٫۰۰۰ ریال اضافه می‌شود.

– نرخ پایه سنوات در گروه‌های بیست‌گانه در سال ۱۳۸۵ به شرح جدول مندرج در بخشنامه شماره ۱۲۳۰۸۶ مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۴ مورد

عمل خواهد بود.

 

مالیات بر درآمد حقوق

 

قابل اجرا از اول فروردین ۱۳۸۵

ارقام به ریال است.

 

مالیات سالانه نرخ حقوق ومزایای سالانه مالیات حقوق ماهیانه مالیات حقوق ماهیانه
معاف

۴٫۲۰۰٫۰۰۰

۴٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰

۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۵۳٫۳۰۰٫۰۰۰

۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۷۸٫۳۰۰٫۰۰۰

۳۵% × مازاد

۱۰%

۲۰%

۲۵%

۳۰%

۳۵%

۲۵٫۹۲۰٫۰۰۰

۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۷٫۹۲۰٫۰۰۰

۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۵٫۹۲۰٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۷۵٫۹۲۰٫۰۰۰

۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۲۵٫۹۲۰٫۰۰۰

مازاد ۱٫۰۲۵٫۹۲۰٫۰۰۰

۱٫۸۱۸٫۳۳۴

۱٫۹۴۳٫۳۳۴

۲٫۰۶۸٫۳۳۴

۲٫۱۹۳٫۳۳۴

۲٫۳۱۸٫۳۳۴

۲٫۴۴۳٫۳۳۴

۲٫۵۶۸٫۳۳۴

۲٫۶۹۳٫۳۳۴

۲٫۸۱۸٫۳۳۴

۲٫۹۴۳٫۳۳۴

۳٫۰۶۸٫۳۳۴

۳٫۱۹۳٫۳۳۴

۳٫۳۱۸٫۳۳۴

۳٫۴۴۳٫۳۳۴

۳٫۵۶۸٫۳۳۴

۳٫۶۹۳٫۳۳۴

۳٫۸۱۸٫۳۳۴

۳٫۹۴۳٫۳۳۴

۴٫۰۶۸٫۳۳۴

۴٫۱۹۳٫۳۳۴

۴٫۳۱۸٫۳۳۴

۴٫۴۴۱٫۶۶۷

۳۰%

۵٫۰۴۳٫۶۶۷

۶٫۵۴۳٫۶۶۷

۸٫۰۴۳٫۶۶۷

۹٫۵۴۳٫۶۶۷

۱۱٫۰۴۳٫۶۶۷

۱۲٫۵۴۳٫۶۶۷

۱۴٫۰۴۳٫۶۶۷

۱۵٫۵۴۳٫۶۶۷

۱۷٫۰۴۳٫۶۶۷

۱۸٫۵۴۳٫۶۶۷

۲۰٫۰۴۳٫۶۶۷

۲۱٫۵۴۳٫۶۶۷

۲۳٫۱۹۱٫۶۶۷

۳۵%

۲۴٫۷۶۹٫۰۰۰

۲۶٫۵۱۹٫۰۰۰

۲۸٫۲۶۹٫۰۰۰

۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۲٫۹۹۳٫۳۳۳

مأخذ

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۵٫۴۹۳٫۳۳۳

مأخذ

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

معاف

۱۰%

۹٫۰۰۰

۳۴٫۰۰۰

۵۹٫۰۰۰

۸۴٫۰۰۰

۱۰۹٫۰۰۰

۱۳۴٫۰۰۰

۱۵۹٫۰۰۰

۱۸۴٫۰۰۰

۲۰۹٫۰۰۰

۲۳۴٫۰۰۰

۲۵۹٫۰۰۰

۲۸۴٫۰۰۰

۳۵۰٫۰۰۰

۲۰%

۳۶۸٫۰۰۰

۴۱۸٫۰۰۰

۴۶۸٫۰۰۰

۵۱۸٫۰۰۰

۵۶۸٫۰۰۰

۶۱۸٫۰۰۰

۶۶۸٫۰۰۰

۷۱۸٫۰۰۰

۷۶۸٫۰۰۰

۸۱۸٫۰۰۰

۸۶۸٫۰۰۰

۹۱۸٫۰۰۰

۹۶۸٫۰۰۰

۱٫۰۱۸٫۰۰۰

۱٫۰۶۸٫۰۰۰

۱٫۱۱۸٫۰۰۰

۱٫۱۶۸٫۰۰۰

۱٫۲۱۸٫۰۰۰

۱٫۳۱۶٫۶۶۷

۲۵%

۱٫۳۸۰٫۸۳۴

۱٫۴۴۳٫۳۳۴

۱٫۵۶۸٫۳۳۴

۱٫۶۹۳٫۳۳۴

۲٫۱۶۰٫۰۰۰

مأخذ

۲٫۲۵۰٫۰۰۰

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۷۵۰٫۰۰۰

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۲۵۰٫۰۰۰

۳٫۵۰۰٫۰۰۰

۳٫۷۵۰٫۰۰۰

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۴٫۲۵۰٫۰۰۰

۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۴٫۷۵۰٫۰۰۰

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۵٫۶۶۰٫۰۰۰

مأخذ

۵٫۷۵۰٫۰۰۰

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۶٫۲۵۰٫۰۰۰

۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۶٫۷۵۰٫۰۰۰

۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۷٫۲۵۰٫۰۰۰

۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۷٫۷۵۰٫۰۰۰

۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۸٫۲۵۰٫۰۰۰

۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۸٫۷۵۰٫۰۰۰

۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۹٫۲۵۰٫۰۰۰

۹٫۵۰۰٫۰۰۰

۹٫۷۵۰٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۴۹۳٫۳۳۳

مأخذ

۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

#مازیارمیر

 

maziyare_mir@

 

فرهیخته گرامی و ارجمند شما می توانید از یک منتور و کوچ حرفه ای و کاملا کار کشته برای بهبود فروش و برندسازی و در نهایت ارتقا

سطح کیفی و کمی در کسب و کار و یا استارتاپ خود استفاده فرمائید با ما همراه باشید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *