خلاصه کتاب پنجمین فرمان خلق سازمان یادگیرنده

خلاصه کتاب پنجمین فرمان خلق سازمان یادگیرنده

خلاصه کتاب پنجمین فرمان

تعداد بازدید: ۳۰۹۳

 

خلاصه کتاب پنجمین فرمان خلق سازمان یادگیرنده که پرفروش‌ترین اثر کلاسیک بر اساس پانزده سال تجربه در عملی کردن ایده‌های پیتر سنگه است. مرا مدهوش نمود

همانطور که سنگه روشن می کند، در دراز مدت تنها مزیت رقابتی پایدار، توانایی سازمان شما برای یادگیری سریعتر از رقبا است. داستان‌های رهبری راه‌های زیادی را نشان

می‌دهند که ایده‌های اصلی پنجمین فرمان، که بسیاری از آنها در اولین انتشار رادیکال به نظر می‌رسیدند، عمیقا با روش‌های مردم برای دیدن جهان و شیوه‌های مدیریتی آنها

ادغام شده‌اند.

سنگه توضیح می‌دهد که چگونه شرکت‌ها می‌توانند با اتخاذ استراتژی‌های سازمان‌های یادگیرنده، خود را از بلوک‌های یادگیری که بهره‌وری و موفقیت آن‌ها را تهدید می‌کنند

خلاص کنند، که در آن الگوهای جدید و گسترده‌ای از تفکر پرورش می‌یابند، آرزوهای جمعی آزاد می‌شوند، و مردم به طور مداوم یاد می‌گیرند که چگونه ایجاد کنند. نتایجی که

واقعا همه آرزو دارند.

سنگه در این کتاب چنین…توضیح می دهد:

• جرقه یادگیری واقعی را دوباره روشن کنید که توسط افرادی متمرکز بر آنچه واقعا برای آنها اهمیت دارد، هدایت می شود
• کار تیمی را به خلاقیت کلان پیوند دهید
• خود را از مفروضات و طرز فکرهای محدود رها کنید
• این کتاب به شما یاد می دهد که جنگل و درختان را ببینید
• به مبارزه بین کار و زمان شخصی پایان دهید
این نسخه به روز شده حاوی بیش از صد صفحه مطالب جدید است که بر اساس مصاحبه با ده ها متخصص در شرکت هایی مانند BP، Unilever، Intel، Ford، HP، و عربستان سعودی آرامکو و سازمان هایی مانند Roca، Oxfam، و بانک جهانی است.

 

پیچیدگی از مشکلات عصر حاضر است. همه ما در زندگی حرفه ای و شخصی خود با مسائل دشوار و ناگزیری رو به رو می شویم و باید برای حل آن ها چاره ای بیندیشیم.

بسیاری از علمای علوم اجتماعی به خیال چنین چاره هایی بوده و کوشش زیادی در این راه داشته اند. هر چند این تلاش ها بی ثمر نبوده، ولی هر یک با آفاتی نیز همراه

بوده اند. ساده انگاری شایع ترین این آفات است. این کتاب تلاشی است در جهت شناسایی ریشه های تفکر ساده انگارانه مدیران و تبیین ناتوانی هایی که از این رهگذر

سازمان ها را گرفتار می کنند.

پیتر سنگه در این کتاب، توضیح می‌دهد که اگر کسی می‌خواهد یک سازمان یادگیرنده بنا کند (یا سازمان فعلی خود را به یک سازمان یادگیرنده تبدیل کند)  باید در ایجاد و

توسعه‌ی پنج حوزه، سرمایه گذاری نماید. او این پنج حوزه را به شکل زیر فهرست می‌کند:

  • تفکر و تفکر سیستمی
  • قابلیت‌های شخصی و انفرادی….
  • مدل‌های ذهنی و فکری شناور
  • چشم انداز مشترک و چشم انداز ها…
  • یادگیری تیمی و اصولی و علمی

پنجمین فرمان
مقدمه
پیچیدگی از مشخصات عصر حاضر است . همگی ما در زندگی حرفه ای و شخصی خود با مسائل غامض و پیچیده ای روبه رو می شویم آه از آنها گریزی نیست و باید برای حل آنها چاره ای اندیشید. بسیاری از علمای علوم اجتماعی به خیال چنین چاره هایی بوده اند و آوشش زیادی در این راه مبذول داشته اند. هر چند این تلاش ها بی ثمر نبوده اند ولی باید گفت آه هر یک آفاتی نیز با خود به همراه داشته اند. ساده انگاری شایع ترین این آفات است . در بعد مدیریت این قضیه خود را به شکل عمل زدگی و اشتیاق در استفاده از الگوهای تکراری حل مسائل و در یک آلام، جستجوی نسخه ای شفابخش و ابزاری همه آاره، نشان می دهد. تئوری های همه شمول و جامعی آه مدعی حل تمامی مسائل غامض و پیچیده مدیریت هستند و خود را بی نیاز از آزمون و تدبر می دانند، بارزترین نماد این جریان آفت زده هستند.
این آتاب سعی و تلاشی است در جهت شناسایی ریشه های تفکر ساده انگارانه مدیران و تبیین ناتوانی هایی آه از این رهگذر سازمان ها را گرفتار می س ازد. آتاب حاضر
راه حلی جدید و اساسی برای درمان مسائل و مشکلات سازمان ها ارائه نمی آند؛ بلکهفراخوانی است به تفکر و تدبر و ترک ساده انگاری و پرهیز از فرضیه های همه شمولی آه همواره پیروز و ظفرمند هستند.
مخاطب این آتاب تنها مدیران نیستند، بلکه تک تک ما می تو انیم از اصول و ضوابط آلی آن در زندگی روزمره خود سود ببریم . هرچند برای آسانی آه در پی تقلید و فرار از
تفکر هستند مطالب چندانی در آن نمی توان یافت.
مؤلف این آتاب آقای پیتر سِنگه استاد مدرسه مدیریت انستیتوی تکنولوژی و یکی از مشاوران برجسته عل م مدیریت است. وی یکی از (M.I.T.) ماساچوست مبدعان آارگاه های مدیریت و استفاده از رو ش های نوین شبیه سازی در این شاخه برگزار آننده این آارگاه ها برای چند هزار (M.I.T.) می باشد و طی دو دهه گذشته در
مدیر طراز اول شرآت های مختلف جهان بوده است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *