رمزگشایی ذهن مردان قسمت دوم

رمزگشایی ذهن مردان قسمت دوم

زبان بدن

مجله مذاکره و زبان بدن

مازیار میر

رمزگشایی ذهن مردان

 

درقسمت اول مقاله رمزگشایی ذهن مردان قسمت اول پیرامون زبان بدن یا زبان بی زبانی نکاتی را باشما در میان گذاشتیم و ادامه

این مقاله  به مصالب دیگری در این خصوص خواهیم پرداخت.

رودرو با مردان زیرکانه

در یک رویداد یا دورهمی شما هر کجا نشسته‌باشید، همیشه او را درمی‌یابید که به نحوی جایی قرار گرفته‌است تا این شانس را

داشته‌باشد که بدون گردن کشیدن، مستقیما محو تماشای شما شود. ممکن است رو به روی شما بنشیند، یا گوشه‌ای دور از شما

بنشیند، اما هر جا بنشیند، خواهیددید همیشه منظره‌ای واضح از شما دارد.

جلب توجه می کند بسیار خاص و…

وقتی شما آن اطراف هستید در شوخی زیاده‌روی می‌کند یا کارهای بامزه می‌کند. و همیشه اول به شما نگاه می‌کند تا واکنش‌تان را

ببیند. مهم نیست بازی می‌کند، یا سر به سر دوست‌اش می‌گذارد، یا فقط در کافه‌تریا وقت‌گذرانی می‌کند. اگر کاری می‌کند که نگاه‌ها را

به سوی خودش جلب کند، به دنبال نشانه‌ای است تا بفهمد در لحظه‌ی درخشش‌اش به او توجه کرده‌اید یا نه.

خیلی دور خیلی نزدیکتر از همیشه

 

وقتی یک مرد شما را دوست دارد، می‌خواهد در نزدیکی شما باشد، حتی اگر حتی یک کلمه هم با شما رد و بدل نکند. آیا در آسانسور

نزدیک شما می‌ایستد؟ آیا حتی با وجود این‌که فضای زیادی وجود دارد با فاصله‌ی کمی پشت سر شما راه می‌رود؟ احتمالا او دارد در

درون خودش برای شما می‌میرد و آرزو دارد روزی شما را در آغوش بگیرد.

محو نگاه به شما….

 

آیا مدام درمی‌یابید این مرد محو تماشای شما شده‌است؟ یا به محض این‌که سرتان را به سوی او می‌چرخانید نگاه‌اش را می‌دزدد؟ این

نشانه‌های بزرگ بیانگر این است که آن مرد به شما علاقه دارد.

زود ازرده می شود

 

اگر می‌خواهید بدانید یک مرد شما را دوست دارد یا نه سعی کنید وقتی آن اطراف است برای مرد دیگری دلبری کنید. اگر حقیقتا شما

را دوست داشته‌باشد، ممکن است از دیدن شیرین‌زبانی شما برای یک مرد دیگر آزرده شود. و گاهی حتی ممکن است از آن‌جا دور

شود.

نگاه متضاد اما خاص

 

آیا این مرد وقتی با شما فاصله دارد چند ثانیه عمیقا محو تماشای شما می‌شود؟ از طرف دیگر، آیا وقتی نزدیک‌تان است محجوب

می‌شود و از نگاه کردن به شما خودداری می‌کند؟

احتمالا او خجالتی‌تر از آن است که یک حرکت جسورانه بکند، حتی با وجود این‌که شما را دوست دارد.

غافلگیری عاشقانه یا عارفانه مسئله این است

 

آیا وقتی این مرد به صورت غیرمنتظره شما را می‌بیند چهره‌اش باز می‌شود؟ اگر یک مرد شما را دوست داشته‌باشد و زمانی که اصلا

انتظارش را ندارد ناگهان شما را ببیند، به‌صورت غیرارادی با خودش لبخند عمیقی می‌زند. فقط کافی است برای خواندن این نشانه

حالت چهره‌اش را زیر نظر بگیرید.

خوش زبانی مفرط و خوش بیانی…

 

نحوه‌ی صحبت کردن او با شما با صحبت کردن‌اش با دیگران متفاوت است. وقتی یک مرد شما را دوست دارد، با شما بی‌پرواتر

صحبت می‌کند یا انگار به چیزی که شما می‌گویید بیش‌تر علاقه دارد. از صدایی بم‌تر استفاده می‌کند تا مردانگی‌اش را به شما نشان

دهد، حتی هنگامی که فقط از شما می‌خواهد سس را به او بدهید.

 

دست انداختن و شوخی کردن

 

این یک نشانه‌ی کاملا آشکار و گویا است که بفهمید آیا یک مرد واقعا فریفته‌ی شما است یا نه. وقتی وارد جایی می‌شوید که او با

دوستان‌اش آن‌جا است، چشمان‌تان را باز کنید و رفتار دوستان‌اش را زیر نظر بگیرید.

اگر دوستان‌اش نگاه‌شان را به سوی او بگردانند، با آرنج به او بزنند، یا حتی به او لبخند بزنند، احتمالا دارند به خاطر این‌که شما آن‌جا

هستید او را دست می‌اندازند.

 

راست می‌ایستد و افراشته …

 

وقتی یک مرد دختری را دوست دارد، می‌خواهد بهترین روی خود را به او نشان بدهد. آیا وقتی پشت سر آن مرد راه می‌روید صاف یا

استوار می‌ایستد؟ احتمالا به‌طور غریزی سعی می‌کند با امید تحت تاثیر قرار دادن شما، بهترین ویژگی‌های فیزیکی‌اش را به شما نشان

بدهد.

 

تقلید از شما تقلید …

 

اگر مقابل مردی نشسته‌اید که دوست‌اش دارید، ‌به‌طور غریزی، بدون این‌که حتی متوجه شوید، رفتار او را تقلید می‌کنید. اگر تکیه

دهد، شما هم تکیه می‌دهید. اگر یک جرعه آب بنوشد، شما هم همین کار را می‌کنید. مردان هم همین‌طور هستند. وقتی یک مرد شما

را دوست دارد، او نیز رفتار شما را تقلید خواهدکرد، و هرگز حتی متوجه نخواهدشد که دارد این کار را می‌کند.

 

 رفتارهای اغواگرانه

 

وقتی یک مرد محو تماشای شما می‌شود و شما را دوست دارد، قصدش فقط این نیست یک دل سیر شما را نگاه کند. او می‌خواهد با

نگاه خیره‌ی اغواگرانه‌اش شما را تحت تاثیر قرار بدهد. وقتی آن مرد به شما خیره می‌شود، نگاهی سطحی به او بیندازید تا زبان

بدن‌اش را بخوانید. اگر به آرامی چانه یا صورت‌اش را مالش می‌دهد، یا اگر دست به چانه گرفته و با حالتی مغرورانه به شما خیره

شده‌است، احتمالا سعی دارد در نظر شما جذاب جلوه کند!…

 

همیشه مرتب و اطو کشیده

 

آیا به نظر می‌رسد این مرد درست لحظاتی قبل از ورود شما خودش را مرتب کرده‌است؟ اگر یک مرد دائم نگران ظاهرش است یا هر

بار شما آن اطراف هستید سعی می‌کند بهترین رفتار را داشته‌باشد، یقینا سعی دارد تاثیر خوبی روی شما بگذارد….

 

پرسش پیرامون شما

 

وقتی یک مرد دختری را دوست دارد، نمی‌تواند مقاومت کند و سعی می‌کند با پرس‌وجو اطلاعات بیش‌تری درباره‌ی او به‌دست بیاورد.

آیا هیچ‌یک از دوستان‌تان به شما گفتند آن مرد درباره‌ی شما پرس‌وجو می‌کند یا سعی می‌کند بیش‌تر درموردتان بداند؟ اگر این‌طور

است میخ‌تان را کوبیده‌اید. این مرد مطمئنا دلباخته‌ی شما شده‌است، و می‌خواهد شما را به نوعی بیش‌تر از یک دوست معمولی

بشناسد.

 

برخورد با او

 

گاه به گاه برخوردن به کسی که او را می‌شناسید‌ می‌تواند فقط یک اتفاق باشد. اما اگر تمام مدت در مکان‌های مختلف به یک مرد

برمی‌خورید، چه احساسی به شما دست می‌دهد؟

شاید دست سرنوشت می‌خواهد شما با او آشنا شوید که من به ان زیاد اعتقاد ندارم مهم برخورد شما است چراکه روزانه با هزاران نفر

روبرو می شویم اما برخورد نگاه مدل سخن گفتن و….. سایر مطالب بسیار مهم است تا تاثیر گذارتر باشید.

لطفا و حتما بسیار به سنگینی و نوع نگاهها دقت کنید و ببینید آیا آن مرد خجالتی است ایا این مرد  مراقب شما است و منتظر یک

فرصت عالی است تا به سوی شما بیاید و ایا  شما  آموزش دیده اید که با لوندی هرچه تمامتر بگوید سلام و….. لخ لخخ لخخل

 

 

Mazyar Mir professional consultant and analyst

مازیار میر مشاور و تحلیل گر

مطالبی برای مطالعه بیشتر:

زبان بدن آرایش قسمت اول

زبان بدن لوندقسمت اول

بپیشرفته ترین نکات زبان بدن عشق

کتاب زبان بدن ایرانی

کتاب زبان بدن ایرانی

روشهای ساده آموزش زبان بدنزبان بدن دستها

زبان بدن دستها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *