چطوریک سخنران حرفه‌ای باشیم

سخنران حرفه‌ای

سخنران حرفه‌ای

چطور یک سخنران حرفه‌ای  باشیم؟

\"سخنران

سخنران حرفه‌ای

یکی از کارهای که باید انجام بدهید اینست که تلاش کنید با تمام حاضرین تماس چشم خوب ومکرر برقرار کنید. دیدن به طرف

مخاطبین باعث ایجاد صمیمیت شده، و مخاطبین را در بحث شامل میسازد. چگونه با ترس، استرس و اضطراب در هنگام سخنرانی

مبارزه کنیم؟ نخستین حرف را که برای انجام این عمل باید در ذهن تان جا بدهید این است که ترس و استرس در سخنرانی هرگز

از بین نمیرود، صرف کم شده میتواند. ٢- شما تنها نیستید؛ همه ی مردم دنیا مثل شما هستند، یعنی در تمام دنیا هیچ فردی

وجود ندارد که از سخنرانی در جمع ترس نداشته باشد، ولی در بعضی أفراد این ترس و استرس کم است و در بعضی ها زیاد. ٣-

ترس و اضطراب شما مربوط به زبان شما نمیشود، زبان تانرا سرزنش نکنید، ترس مربوط عصب شما میشود، ترس را باید ار ذهن

تان بیرون کنید نه از زبان تان. چطور با ترس، استرس و اظطراب در هنگام سخنرانی مبارزه کنیم. ۴- در آغاز، همه عوامل که باعث

ترس در شما میشود را پیدا کنید، مانند حاکم نبودن بالآی لسان، و غیره. ترس بسیاری أفراد از فراموش شدن موضوع نیست؛ ترس

شان از این است که دیگران پس از سخنرانی در مورد شان چه قضاوت خواهد کردند، حالا راه حل این است که شما در مورد


لطفا فیلم زبان بدن سخنرانان حرفه ای در آپارات https://www.aparat.com/v/4Y6mXمشاهده فرمایید.


 

قضاوت دیگران فکر نکنید، بگزارید هر قضاوتی که میکنند بکنند. دیگران در مورد شما قضاوت کرده نمیتواند چون فقط خودتان میفهمید

که قرار است چه موضوعات را بیان میکنید، نه بیننده های تان. ۵- با رفتن روی ستیژ برای ٢٠-٣٠ ثانیه مکس کنید و یک نفس

عمیق بکشید، بعد با لبخند سخنان تانرا با دیدن مستقیم به مخاطبان آغاز کنید. ۶- راست استاده شده و شانه های تانرا استوار

بگیرید. ٧- با صدای رسا صحبت کنید، تیز حرف نزنید و کلمات را مکمل تلفظ کنید. مبارزه با ترس و اظطراب در سخنرانی. “شما

ترس تان را کنترول کنید،اجازه ندهید ترس تان شما را کنترل کند” ٨- در هنگام سخنرانی هواس تانرا جمع کنید، به هیچیزی جز

حرفهایتان و مخاطبان تان فکر نکنید. ٩- با وسایل بیرونی بازی نکنید، قلم، ورق، ساعت دستی، و انگشتر تان بازی نکنید، چون

توجه بیننده از محتوای سخنرانی تان به آنچه شما بازی میکنید جلب میشود و این بدترین عمل است. ١٠- هیچگاه به سمت در،

چت تالار و حتی کمی هم دور از مخاطبان تان نگاه نکنید، چون بیننده همزمان با حرکات چشم شما حرکت میکند. ١١- مواظب قدم

زدن تان باشید، اما همه هوش تانرا به پاهای تان ندهید تا موضوع را فراموش نکنید. پاهای تانرا محکم به زمین نزنید و در هنگام

قدم زدن به طرف پاهای تان نگاه نکنید. زبان حرکی، حرکات دستان. بخش اول؛ کف دستان باز بطرف بالا. در قدم نخست بیاد

داشته باشید که حرکت دستان شما بعضی أوقات خیلی مؤثر و بعضی موارد خیلی گیج کننده و بی مورد میباشد.


لطفا فیلم جادوی نفوذ کلام در جذب مخاطب در آپارات https://www.aparat.com/v/r51i6مشاهده فرمایید.


 

 

\"سخنران

 


لطفا فیلم کارکردهای زبان بدن در سخنرانی در آپارات https://www.aparat.com/v/wsKqfمشاهده فرمایید.


سخنران حرفه‌ای

پس مواظب باشید که دستان تانرا همگام با جملات تان استعمال کنید. ١-کف دستان باز بطرف بالا: این حالت بیانگر صمیمت و

راحتی شما در مقابل مخاطبان تان میباشد، میتوانید در آغاز سخنرانی برای نشان دادن علاقه، صمیمیت و اعتماد به نفس از این

حرکت دستان استفاده کنید. ولی مواظب باشید، اگر این حرکت دستان همرا با تکان شانه ها باشد بیانگر اظطراب و اعتراف به

ناتوانی میباشد. زبان حرکی، حرکات دستان. بخش دوم؛ دست سفت (روایت تصویر) این حالت دست بیانگر تاکیید روی موضوع، و

نشان دادن اعتماد شخص به موضوع که بیان میکند است، در ضمن این حرکت بیانگر تصمیم قاطع و استوار است. بیشتر

سیاستمداران جدی و دیکتاتور این حرکت را انجام میدهند. بیاد داشته باشید که این حرکت دست اگر با صدای بلند و کمی چهره

ی خشن همرا باشد، قهر، اظطراب و غضب را نشان میدهد. توانایی شما در صحبت کردن با مخاطبان برای موفقیت تان ضروری

است. خوب صحبت کردن می تواند احترام و توجه دیگران را به دنبال داشته باشد، به ارزش شما در جمع بیافزاید و توجه افرادی را

که می توانند به شما کمک و دریچه هایی به روی شما بازکنند، جلب کند. دو اثر خیلی موثر و جاویدان در یادگیری فن سخنرانی و

قدرت بیان: ۱٫ آیین سخنرانی از دیل کارنگی ۲٫ قدرت بیان از برایان تریسی. در هنګام سخنرانی مواظب احساسات تان باشید.

بپزیرید که نیاز دارید برای هر جمله ی خاصی حالت و احساس مرتبط به پیام جمله را تبارز دهید ولی این احساس نباید از حد نرمال

زیاد شود، بعضی ها در سخنرانی شان چیغ میرنند ګویا حس عمیقی دارند، بعضی ها ګریه میکنند، و بعضی ها خنده ی بسیار

بلند، همه ی آن سه مورد اګر از حد نرمال آن زیاد شود بیانگر اظراب و استرس است نه احساس همگام با جملات. آیا احساس

میکنید که صدای تان خوشایند نیست؟ آیا میخواهد صدای رسا و پر قدرت داشته باشید؟ موارد زیر را در نظر بگیرید: ١- قبل از آغاز

سخنرانی روی استیژ نفس عمیق بکشید و برای ١۵ تا ٢۵ ثانیه مکس کنید، این عمل باعث میشود تا صدای تان گرفته نشود و

لرزش پیدا نکند. ٢- روزانه دو نوع تمرین صدا را اجرا کنید: الف- هر روز حد اقل برای ٢٠ دقیقه کتاب را با آواز بلند و در حال رفتار

بخوانید. ب- مستقیم و استوار ایستاده شوید، نفس عمیق بکشید و از یک الی ٢٠ حساب کنید طور که بعد از هر شماره آواز تانرا

بلند کنید، در این حالت باید حرکت نکنید، نفس تانرا قید نکنید و کلمات را کامل تلفظ کنید. بعد از ٣ ماه میتوانید نتیجه ی مثبت

بگیرید. آیا موضوعات تان در جریان سخنرانی فراموش تان میشود؟ و آیا بدون ورق سخنرانی کرده نمیتوانید؟ جهت مبارزه با این

مشکل نکات ذیل را در نظر بگیرید: الف: هیچگاه از روی ورق نخوانید اما میتوانید یاداشت کوچک همرای تان داشته باشد. ب: در

جریان سخنرانی فکر تانرا مشغول قضاوت حاضرین در مورد صحبت های تان نکنید این عمل باعث میشود تا فکر تان از محتوای

سخنرانی تان دور شود و صحبت های تان فراموش تان شود. ج: با کلمات که درست آشنا نیستید استفاده نکنی. د: بجای داشتن

تمام متن سخنرانی تان موضوعات مهم آنرا یاداشت کنید و میتوانید نگاه گذراه به آن داشته باشید. آیا بدون داشتن ورق و یادداشت

سخنرانی کرده نمیتوانید؟ بسیاری افراد با این مشکل مواجه هستند، احساس میکنند که اگر متن نوشته شده سخنرانی خود را با

خود نداشته باشند نمیتوانند خوب سخنرانی کنند؛ بیخبر از اینکه داشتن ورق به شما اجازه نمیدهد تا درست سخنرانی کنید،

علت سخنرانی ضعیف تان داشتن همان متن نوشته شده ی تان در جریان سخنرانی است. من توصیه میکنم همیشه متن

سخنرانی تان را ترتیب کنید، اما آن متن را حفظ نکنید، و آنرا در لخظه ی سخنرانی با خود نداشته باشید، چون نمیتوانید با

مخاطبان تان رابطه ی که نیاز است برقرار کنید، شما برای جلب توجه مخاطب سخنرانی میکنید اخبار نمیخوانید، پس نکات مهم

سخنرانی تان را بیاد بسپارید و بدون داشتن ورق سخن بزنید.

 

مازیار میرمشاور و تحلیلگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *