نکات و نمونه قرار داد اجاره انواع املاک

نکات و نمونه قرار داد اجاره انواع املاک

\"\"

 

 

سالها است که املاک مختلف شخصی خود را اجاره می دهم یا همراه دوستان برای تنظیم ملک اداری یا تجاری و یا…. همراه هستم این ۲۲ مورد می تواند

شانس شما را در تنظیم یک قولنامه یا مبایع نامه و یا قرار داد بسیار یاری نماید.

#دکترمازیارمیر

 

 

نکات و نمونه قرار داد اجاره انواع املاک

۲۲ نکته بسیار بسیار مهم در مورد

۱- تمام اسناد ملکی و شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت رویت شود و تطبیق شود و استعلام شود این روزها روی همین عدم دقت به این مورد کلاهبرداری های عظیمی در
حال وقوع است فقط اصل اسناد و دیگر هیچ
۲- هرگونه تنظیم سند موکول به آینده و فردا و …. نشود فقط و فقط ا«چه به وقوع می پیوندد ولا ۸ساعت یا چند ساعت و پس از وقوع مستند شود و موکول به اینده قابل قبول
نیست…
۳- مگه به من اعتماد ندارید منو قبول نداری …من شما را قبول دارم…. یک جمله بسیار گمراه کننده است دقت فرمائید
۴ –  مستاجر باید در زمانهای تعیین شده در قرارداد، تکمیل پول پیش و یا نقد کردن اوراق و یا واریزی ها و حتی اجاره بها را تکمیل کند و در مقابل از موجر  حتمارسید دریافت کند و
وجه تخلف تعیین گردد برای التزام به وفای به عهد…
۵-در اجاره مسکن باید مدت اجاره معین باشد والا مدت اجاره ها یکسال تعیین می شود. مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین موجر و مستاجر توافق شود. و اگر در عقد اجاره
ابتدای مدت ذکر نشود، از زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد.
۶- لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد، ولی باید مالک منافی آن باشد. پس اگر الف خانه ای را از دیگری اجاره کرد چون مالک منافع آن است قادر به انتقال منافع در مدت
اجاره به دیگری است، مگر آنکه در قرارداد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
۷- اگر بعد از قرارداد معلوم شود که عین مستأجره در حال اجاره معیوب بودن، مستأجر حق فسخ دارد. البته اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری وارد نشود، مستأجر
حق فسخ نخواهد داشت. اگر عیب در مدت استفاده از مورد اجاره حادث گردد، مستأجر نسبت به بقیه مدت اجاره حق فسخ خواهد داشت.
۸- موجر نمی تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییر دهد که با استفاده مستأجر از آن در تعارض باشد و اگر مورد اجاره نیاز به تعمیراتی داشته باشد که تأخیر در آن موجب ضرر
به موجر شود، مستأجر نمی تواند مانع این تعمیرات گردد حتی اگر این امر مانع استفاده او از مورد اجاره شود. در این حالت مستأجر می تواند از حق فسخ استفاده کند.
۹- تعمیرات و کلیه مخارجی که در مورد اجاره برای امکان بهره برداری از آن لازم است به عهده مالک می باشد، مگر آنکه در اجاره نامه خلاف آن قید شود و نیز پرداخت هزینه های
مربوط به اسباب و لوازمی که برای استفاده از مورد اجاره ضروری است بر عهده مالک می باشد مانند نصب آبگرمکن یا شوفاژ و …..
۱۰- اگر مستأجر خارج از حدود متعارف از مورد اجاره بهره برداری کند و موجر نتواند مانع او از این امر شود، حق فسخ برای موجر بوجود می آید. برای مثال به جای استفاده و مصرف
خانگی از برق، مصرف صنعتی از برق داشته باشد.
۱۱- اگر مستأجر از مورد اجاره در غیر موردی که در اجاره نامه آمده استفاده کند، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. برای مثال در قرارداد اجاره آمده که این مکان برای استفاده
مسکونی به اجاره داده ولی مستأجر از آن استفاده تجاری کند.
۱۲- عقد اجاره به محض پایان مدت اجاره، برطرف می شود و اگر بعد از پایان مدت اجاره مستاجر آن را در تصرف خود نگهدارد باید به موجر اجاره بهایی که معادل اجاره بهاء مکانی
که شبیه آن مکان است، بپردازد حتى اگر از آن استفاده نکند.
۱۳ – عقد اجاره با فوت موجر یا مستأجر باطل نمی باشد اما اگر موجر تنها تا زمان حیات خود مالک منافع مورد اجاره باشد با فوت او اجارد باطل خواهد شد و نیز اگر در قرارداد اجاره
مباشرت مستأجر در استفاده از مورد اجاره شرط شود با فوت مستأجر عقد اجاره باطل می شود.|
۱۴- اگر مستأجر مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد اجاره باطل یا فسخ نمی شود، مگر آنکه موجر در قرارداد اجاره برای خود به هنگام تحقق این امر حق فسخ را شرط کرده باشد.
۱۵ – اگر مستأجر بدون اجازه موجر در مورد اجاره تعمیراتی کند حق مطالبه آن را از موجر ندارد.
۱۶- اگر مستأجر بدون اجازه مؤجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده  ساخت و ساز کند یا درختی بکارد موجر حق دارد که آن را از بین ببرد و اگر در اثر این عمل نقصی به بنا یا زمین
مورد اجاره وارد شود بر عهده مستأجر خواهد بود.
۱۷ – تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی و هم رسمی ممکن است. معمولا اشخاص بصورت عادی در آژانس های مسکن مبادرت به تنظیم قرارداد می کنند. باید توجه داشت که
اولا برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی حتما دو نفر به عنوان گواه ذیل سند اجاره را امضاء کنند تا طرفین از مزایای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ بهره مند شوند.
ثانیا صرف تنظیم قرارداد در فرم های چاپی یا تایپ مفاد قرارداد موجب رسمی شدن آن نمی شود و تأثیری در ماهیت آن ندارد.
۱۸ – قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاء موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به گواهی برسد. هرگاه موجر
یا مستاجر به نمایندگی از دیگری قرارداد تنظیم کند باید توجه داشت شخصی که خود را به عنوان نماینده معرفی می کند، دلیل نمایندگی او باید به رویت طرف مقابل رسیده و
پیوست قرارداد شود. پس اگر الف خود را وکیل همسرش به عنوان موجر معرفی می کند باید وکالت نامه رسمی مبنی بر وکالت در انعقاد عقد اجاره از سوی او ارایه دهد.
۱۹ – پس از پایان مدت اجاره اگر مستأجر از تخلیه مورد اجاره امتناع کند به درخواست موجر تخلیه صورت خواهد گرفت. برای تخلیه اگر سند عادی باشد باید نکات زیر رعایت شود.
درخواست برای تخلیه به شوراهای حل اختلاف یا حسب مورد دادگاه محل ارائه و مشتمل بر نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر و مشخصات عین مستاجره مشخصات و
تاریخ سند اجاره و کپی برابر اصل شده قرارداد اجاره و کپی برابر اصل شده سند مالکیت ملک می باشد.
۲۰ – تحقیق کوتاه از مستاجر نسبت به معرفی خود و یا از شبکه بانکی برای جلوگیری از رخ داد های بد آینده  شما می توانید برای راستی آزمایی به مقاله زیر مراجعه فرمائید
21 – به هیچ عنوان بدون رسید و بدون تخلیه ملک تصفیه حساب ممنوع و همه این موارد را مکاملا مکتوب نمایید و از تغییر در مفاد قولنامه و قرار دا به شدت اجتناب فرمائید….
۲۲ –  حتما در بنگاه قرار داد را تنظیم نمائید یا حداقل پیش یک وکیل خبره قرار دادهای خود را تنظیم نمائید و همچنین قولنامه و یا قرار داد و یا مبایعنامه خود را در سه نسخه تنظیم
و واین مورد ذکر گردد و هر گونه تغییر در هر نسخه انجام و مجددا به امضای همه افراد برسد…

نمونه درخواست موجر برای تخلیه منزل توسط مستاجر

 

 احتراما اینجانب. …فرزند……. مقیم …….. یک باب منزل مسکونی را واقع در خیابان …… به پلاک ثبتی …… به موجب قرارداد عادی اجاره مورخ ……….. به آقای …… فرزند ……. از
تاریخ ……….. لقایت ………. به اجازه دادم. اکنون با توجه به تاریخ بایان مدت اجاره و عدم تخلیه عین مستاجره تقاضای تخلیه آن را مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب
۱۳۷۶ دارم. کپی مصدق سند مالکیت و سند اجاره پیوست می باشد .
 شورای حل اختلاف یا دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند با احراز مالکیت با ذینفع بودن موجر دستور تخلیه را صادر خواهد کرد. پس از ابلاغ این دستور توسط مأمورین به
مستأجر، او مکلف است ظرف ۳ روز پس از ابلاغ دستور دادگاه نسبت به تخلیه اقدام کند.
 اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و … از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره، موکول به استرداد آن سند یا وجه به مستأجر می باشد.
 اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره درخواست صدور اجرائیه از دفتر خانه ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده به عمل می آید و دفترخانه پس از احراز هویت و
صلاحیت موجر اوراق اجرائیه را ظرف ۲۴ ساعت و در سه نسخه با قید تخلیه محل مورد اجاره به دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل می فرستد و اداره ثبت
ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام می کند و مأمور اجرا نیز مکلف است ظرف ۴۸ ساعت اجرائیه را به مستأجر ابلاغ و مستأجر ظرف ۳ روز
از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام نماید.
 اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستأجر یا عدم پرداخت اجاره بها با بدهی شارژ و… باشد نمی تواند رأسا نسبت به برداشت این مبلغ از ودیعه ای که نزد
او است اقدام کند بلکه می تواند برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه (البته مبالغ ودیعه تا سقف ده میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و با تقدیم
دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا نماید .

 

این اجاره خط براساس شرایط ذیل باتوافق موجر(صاحب سرقفلی) و مستاجر تنظیم گردید :

 

بسمه تعالی

 

موجر (صاحب سرقفلی) :

 

آقای/خانم                                              فرزند                      متولد                      شماره شناسنامه                

محل صدور                            آدرس و تلفن

مسـتـاجـر :

آقای/خانم                                     فرزند                       متولد                     شماره شناسنامه                            

محل صدور                            آدرس و تلفن

مورد اجاره :

یک باب مغازه واقع                                                      طبقه                        واحد              به متراژ حدود                مترمربع و دارای  و تلفن شماره                   می

باشد.

مدت اجاره :

مدت قرارداد از تاریخ                              الی                            معادل                         ماه شمسی قطعی می باشد.

مبلغ اجاره :

بابت مدت قید شده مبلغ                                                  ریال  بابت اجاره و مبلغ                                                           ریال به عنوان قرض الحسنه می

 

باشد که کل مبلغ بشرح ذیل تحویل موجر گردید :

 

نکات و نمونه قرار داد اجاره انواع املاک

 

شـرایـط ضمـن العـقـد :

 

 1. مستاجر حق انتقال تمام یا قسمتی از حقوق استیجاری خود را تحت هیچ شرایطی مانند شراکت و غیره به غیر ندارد.
 2. مستاجر مورد اجاره را برای شغل       اجاره نموده و حق تغییر شغل را ندارد مگر با اجازه کتبی موجر و هیئت امنا.
 3. کلیه عوارضات شغلی، کسبی، مالیات کسبی، بیمه و حقوقات دولتی دیگر به هر نحو و طریق که شامل کسب و کار و شغل گردد بعهده مستاجر است و مستاجر هنگام تخلیه باید تسویه حساب از دفتر پاساژ از قبیل برق، تلفن، بیمه، مالیات دارایی، عوارض شهرداری و غیره به موجر ارائه نماید در غیر اینصورت مدارک تضمینی وی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و از این بابت حق اعتراض از مستاجر سلب میگردد.
 4. هزینه های شارژ و تبلیغات هر             ماه به صورت پیش پرداخت به عهده مستاجر بوده و در خاتمه قرارداد تسویه حساب میگردد. ضمنا مبلغ                            طی                           ریال بابت شارژ اولیه توسط مستاجر به دفتر پاساژ پرداخت گردید.
 5. مبلغ       ریال از مبلغ قرض الحسنه، تا زمان ارائه تسویه حساب برق، تلفن، شارژ و بیمه نزد موجر امانت می ماند.
 6. جبران خسارت وارده به مورد اجاره به عهده مستاجر می باشد.
 7. مستاجر حق کسب و پیشه و حقوقات دیگر خود را در برابر اخذ        ریال به موجر مصالحه نمود و صیغه عقد فیمابینهما جاری گردید و چنانچه در این مورد ادعایی نماید و از این ناحیه ضرر و زیان یا خسارتی به موجر وارد آیدتعهد نموده و ملتزم میگردد که ضرر و زیان وارده را فورا جبران نماید.
 8. ضامن اجرایی مفاد این قرارداد برابر قانون مالک و مستاجر بوده و بعهده مقامات ذیصلاح می باشد. مالکین مجموعه، هیئت امنا بازار و مسئولین مربوطه هیچگونه مسئولیتی نخواهند داشت. (دفتر بازار فقط به عنوان مشاور عمل می نماید).
 9. مستاجر یک برگ چک به شماره مبلغ                              ریال از بانک                    بابت تضمین تخلیه و یک برگ چک به شماره                             مبلغ                              ریال از بانک                    بابت تضمین تسویه حساب بند های ۳ و ۴ این قرارداد در اختیار هیئت امنا (دفترپاساژ) قرار میدهد.
 10. پس از انقضاء مدت اجاره در صورت عدم تخلیه محل و یا عدم تمدید اجاره ضمن اعمال قانون روابط موجر و مستاجر مصوبه سال ۱۳۷۶ و آیین نامه های مربوطه، مستاجر مکلف است علاوه بر اجرت المثل به ازای هر روز مبلغ   ریال به عنوان وجه التزام قطعی به موجر بپردازد و همچنین هر ساله یک دوم اجاره بهای سال قبل به اصل اجاره بها افزوده می گردد.

امضاء موجر سیدمازیار میر…..  امضاء مستاجر حسین رهبر….شاهد۱خانم / آقای سید رسول امینی… شاهد ۲ خانم/آقای رضاصادقی… شاهد ۳ خانم/آقای مرتضی اسماعیلی….

 

مورد اجاره به صورت امانت نزد مستاجر می باشد و مقررات امین درباره وی لازم الاجر است.

 

مستاجر حق هیچگونه تغییر در اساس و بنیاد مغازه را ندارد لیکن می تواند دکورسازی مناسب با هزینه شخصی انجام دهد و موجر از این بابت وجهی پرداخت نخواهد کرد.

چنانچه مورد اجاره از طرف هر ارگان دولتی به دلایلی که مربوط به خود مغازه نباشد تعطیل گردید موجر هیچگونه مسئولیتی از بابت حق کسب و پیشه مورد اجاره را نداشته و ندارد.

مستاجر هنگام تخلیه باید محل اجاره را دقیقا به نحوی که روز اول تحویل گرفته، به موجر تحویل نماید.

 

تعمیرات جزئی به عهده مستاجر است و ضمنا مستاجر هیچگونه وجهی بابت سرقفلی یا هر عنوان دیگر غیر قابل استرداد به موجر پرداخت نکرده و لذا بهنگام تخلیه حقی نخواهد

داشت و مستاجر این موارد را اظهار داشته است.

 

چنانچه مستاجر آقای/خانم در پایان مدت قرارداد حد اکثر طی یک هفته نسبت به تحویل و تسویه حساب مغازه اقدامی ننمود، موجر آقای/خانم                              می تواند در

حضور شهود نسبت به باز کردن قفل مغازه و جمع آوری اجناس اقدام نماید و اجناس داخل مغازه پس از یک هفته متعلق به موجر می باشد و مستاجر حق هرگونه اعتراضی را با

امضای این قرارداد از خود سلب می نماید . همچنین کلیه  بدهی های مغازه از چک ضمانت تسویه حساب و یا مبلغ رهن مستاجر دریافت می گردد.

 

تبـصـــره هـا :

 

 • ‌مستاجر تنها حق استفاده از مساحت مورد اجاره را دارد و هیچ گونه حقی مبنی بر استفاده از فضای عمومی بیرون از مورد اجاره را ندارد و نمی تواند مانکن و یا هرگونه ادوات جلب مشتری را در فضای عمومی بیرون از مورد اجاره قرار دهد (مگر با مجوز دفتر پاساژ).
 • مستاجر مکلف به رعایت موازین اسلامی در محل اجاره و مجتمع می باشد و نیز حفاظت از اموال و رعایت نکات ایمنی بعهده مستاجر است و موجر در این مورد هیچگونه مسئولیتی ندارد.
 • مستاجر ملزم به اجرای قوانین تصویب شده هیئت امنا و دفتر بازار می باشد.
 • استخدام فروشنده جهت مورد اجاره فقط با تایید دفتر بازار و انتظامات پاساژ امکانپذیر می باشد و مسئولیت هرگونه تخلفی که از جانب فروشنده باشد، به عهده مستاجر بوده و موجب برخورد قانونی با مستاجر میگردد.
 • در صورتی که مستاجر در پرداخت اجاره حداکثر یک هفته تاخیر نمود، حق فسخ باقیمانده قرارداد با موجر است و موجر می تواند قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ نماید و مستاجر از این بابت حقی نخواهد داشت و بدهی مستاجر از چک ضمانت تسویه حساب دریافت میگردد.
 • اعتبار این اجاره خط برای مدت یک روز تا تاریخ پایان قرارداد می باشد و کلیه وجوه اجاره بها و هزینه های جانبی مورد قرارداد برای مدت مذکور منظور شده و در صورت استنکاف هریک از طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد، ملزم به پرداخت کل هزینه برای مدت مذکور می باشد مگر اینکه طرفین رضایت به فسخ آن دهند.
 • چنانچه مستاجر پس از امضاء قرارداد درخواست فسخ قرارداد را بنماید می بایست کلیه ی هزینه های اجاره و سایر هزینه ها از جمله شارژو غیره را برای تمام مدت قرارداد پرداخت نماید،همچنین هزینه های پرداختی به موجرو دفتر بازار عودت نمی شود .
 • ‌طرفین اسقاط کافه و خیارات و غیوثات را از خود بعمل آوردند و صیغه مراتب فوق و عقد اجاره به شرح مذکور فیما بینهما جاری گردید و طرفین شرعا و قانونا ملزم به اجرای مراتب مذکور می باشند.
 • مستاجر می بایست قبل از پایان مدت قرارداد وضعیت تمدید و یا تخلیه مورد اجاره را مشخص نماید، در غیر اینصورت در روز پایان قرارداد برق واحد مربوطه قطع خواهد شد.
 • با امضاء این قرارداد مستاجر موافقت می نماید درصورت عدم پرداخت به موقع هزینه شارژ تنظیمی، نسبت به قطع برق واحد مربوطه وسایرواحدهای تحت اختیاروی از طرف مسئولین بازار اقدام گردد و بدین ترتیب حق اعتراض از مستاجر سلب میگردد.
 • این اجاره خط بدون خط خوردگی در تاریخ       در سه نسخه در حضور شهود تنظیم شده و هریک حکم واحد را دارد.

 

امضاء موجر                                           امضاء مستاجر                                      شاهد ۱                شاهد ۲              شاهد ۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *