نمونه قرارداد مشاوره عالی به کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی

مشاوره عالی به کاندیداهای انتخابات

نمونه قرارداد مشاوره عالی به کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی

 

مشاوره عالی به کاندیداهای انتخابات

 

نوشته دکتر مازیار میر محقق و پژوهشگر

.

\"نمونه

نمونه قرارداد مشاوره عالی به کاندیداهای

 

انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات شورای شهر

 

و انتخابات اصناف و سایر گروههای مختلف

 

مشاوره عالی به کاندیداهای انتخابات

 

دکتر سید مازیار میر

۰۹۱۹۸۷۱۸۷۶۷

 

 

 

 

 

mazyarmir.com@gmail.com

https://www.aparat.com/mazyarmir

https://www.aparat.com/zabane_badan

https://t.me/Iranian_leadership_school

https://www.instagram.com/mazyare.mir

https://www.linkedin.com/in/mazyarmir

یادمان باشد که ابتدا اندیشه می آید
بعد سازماندهی آن اندیشه به ایده ها و طرح ها
بعد تبدیل آن طرح ها به واقعیت
آغاز، همان طور که مشاهده خواهید کرد
در تخیل شماست……

ماده اول – طرفین قرارداد:

این قرارداد بین ……                    به نمایندگی  جناب آقای                                              .به نشانی

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که من بعد در این قراردادکاندیدای انتخابات نامیده می شود از یک طرف و آقای سید مازیار میر فرزند ……….. با کد ملی……………………….که بر اساس آگهی منتشره در

به آدرس  تهران فرمانیه محله اراج کوچه تیموری پلاک شماره +  و کد پستی ………………………………. و شماره تلفن ……………………….. که من بعد در این قرارداد «

مشاوره عالی» نامیده می شود از طرف دیگر به شرح ذیل و در صحت و سلامت کامل و پس از اسقاط کامل کافه خیارات منعقد می گردد:

مشاوره عالی به کاندیداهای انتخابات

 

ماده دوم 

موضوع قرارداد:

برگزاری جلسات مشاوره و آموزش …………………………….  در …………. ……… به مدت………….. روز ، جمعاً به مدت …………….. ساعت آموزش مطابق با نظر کاندیدا

 یا نماینده ایشان در نظر گرفته می شود.

مشاوره عالی به کاندیداهای انتخابات

 

ماده سوم

 محل اجرای قرارداد:        ………………………………………………………

 

ماده چهارم

 مدت قرارداد:

از تاریخ……………………… لغایت ………………………… به مدت ……………….. روز بر اساس برنامه زمانبندی مشاور به شرح ذیل خواهد بود:

روز شروع دوره …….:

…………… شنبه  مورخ ………………… ( بعدازظهر)

روز شروع دوره …..:

…………… شنبه  مورخ ……………………… (صبح )


لطفا فیلم تکنیک های انتخاباتی در آپارات https://www.aparat.com/v/aNcSxمشاهده فرمایید.


نمونه قرارداد

ماده پنجم 

مبلغ قرارداد:

حق الزحمه  قرارداد بابت اجرای کل موضوع قرارداد مشاوره عالی انتخابات و بر اساس ساعت مورد توافق مندرج در این قرار داد جمعاً

مبلغ ساعتی ۹/۵۰۰/۰۰۰ معادل نه میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال و برای ۲۰ ساعت ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که ثمن کل قرار داد ۸۰% در

زمان انعقاد قرار داد و مابقی پس از برگزاری جلسه دوم بصورت کامل با واریز به حساب سیبای بانک ملی و یا  کارت ملی اقای سید

مازیار میر و ارائه رسید میسر خواهد بود هرگونه تاخیر و کسر پرداخت باعث کن لم یکن تلقی نمودن و لغو قرار داد بوده و مبلغ

پرداختی هم به عنوان خسارت تلقی می گردد. لازم به ذکر است کلیه کسر کسورات قانونی بعهده کارفرما می باشد و مجری در این

خصوص هیچ تعهدی ندارد و در صورت عدم واریزی قبل از زمان اجراء برنامه این قرار داد بصورت کلی و جزئی از درجه اعتبار ساقط

می باشد و کاندیدا یا نماینده محترم  او حق هیچ گونه شکایتی در این خصوص  را ندارد.

تبصره اول:

در صورت  لغو جلسه از طرف کاندیدا هیچ گونه وجهی مسترد نخواهد شد. اما حداقل ۴۸ ساعت قبل مجری می تواند کنسل شدن

برنامه را اعلام و در اینصورت هیچ مبلغی  مسترد نخواهد شد و هیچ گونه شکایتی در این خصوص پذیرفته نیست .

تبصره دوم :

کلیه هزینه های ایاب و ذهاب و اسکان مجری بعهده کاندیدای محترم می باشد

نمونه قرارداد

ماده ششم 

فسخ قرارداد:

کاندیدا این حق را خواهد داشت که قبل از شروع دوره با اعلام کتبی یک هفته قبل از تاریخ این قرارداد را بطور یک جانبه فسخ نماید.

ماده هفتم 

 بروز حوادث قهری:

در صورتی که حوادث غیر مترقبه و خارج از حیطه اقتدار و اختیار بر هر یک از طرفین قرارداد حاکم گردد و موجب بروز هر گونه تاخیر

در اجرای مفاد قرارداد شود تا زمان رفع شرایط فوق قرارداد به حالت تعلیق در آمده و مسئولیتی از این جهت متوجه طرف مقابل

نخواهد بود.

نمونه قرارداد

ماده هشتم 

داوری و حکمیت :

در صورت بروز اختلاف در اجرای مفاد قرارداد و یا اختلاف نظر در تفسیر بندهای قرارداد، ملاک عمل مراجع هل اختلاف و در صورت

عدم توافق محاکم دادگستری خواهد بود.

نمونه قرارداد

ماده نهم 

تعهدات مجری  :

  1. کاندیدای محترم و یا نماینده مکلف است با برنامه ریزی مناسب و ارائه مطالب مطابق استانداردهای آموزشی در امر برگزاری دوره ها به مدت ………. روز همکاری نماید .
  2. تامین کتب ، جزوات و هماهنگی با  اساتید در مدت مذکور بر عهده مجری می باشد اما هزینه ان بعهده کارفرمای آموزشی است.

 


لطفا فیلم موفقیت آدمهای بزرگ برگرفته از تفکرات آنهاست در آپارات https://www.aparat.com/v/PdEprمشاهده فرمایید.


 

ماده دهم 

تعهدات کاندیدای محترم:

  1. تعیین زمان و تعیین تعداد و اسامی شرکت کنندگان در جلسات بر عهده کاندیدای محترم  می باشد .
  2. تامین وسیله ایاب و ذهاب در شهرستان و از فرودگاه در هتل های برتر بر عهده  کاندیدا می باشد.
  3. تامین محل و امکانات سمعی و بصری جهت برگزاری جلسات مشاوره و آموزش و سخنرانی و…. بعهده کاندیدای محترم می باشد.
  4. تکمیل فرم نظر سنجی و ارزشیابی و دستورات مشاور بر عهده کارفرمای آموزشی می باشد.

نمونه قرارداد

ماده یازدهم 

تضمین انجام تعهدات:

به منظور تضمین انجام تعهدات  مجری مبلغی به میزان ۱۰% از مبلغ کل قرارداد را نزد کارفرمای آموزشی باقی نگاه داشته که همزمان با

اجراء برنامه تسویه حساب نهایی صورت خواهد پذیرفت.

نمونه قرارداد

 

ماده دوزادهم 

رسیدگی به تخلفات و حل اختلاف:

مسئول رسیدگی به تخلفات مجری نماینده کارفرمای آموزشی و یا خود ایشان بوده و مجری هم می تواند یک نفر را به عنوان نماینده

تام الاختیار در صورت بروز هر گونه اختلافی معرفی نماید.

مشاوره عالی به کاندیداهای انتخابات

 

ماده سیزدهم

اصلاح قرارداد:

تیم مشاور و مشاور می تواند در صورت صلاح دید حجم مندرج در این قرارداد را افزایش داده و با نظر مجری به افزایش و یا کاهش

برنامه اقدام نموده و قرار داد الحاقیه که به تائید دو طرف رسیده باشد را ضمیمه این قرار داد بنماید بدیهی است بدون رضایت مجری

قرار داد الحاقی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

مشاوره عالی به کاندیداهای انتخابات

 

ماده چهاردهم 

ممنوعیت های قانونی:

مجری اقرار می‌نماید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمی‌باشد و متعهد می‌گردد تا

پایان مدت قرارداد هیچ یک از افراد مشمول قانون فوق را ذینفع نسازد و اعلام می‌دارد از مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با

فساد و آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطلاع کامل دارد و می‌داند در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در آن، علاوه بر

لغو قرارداد و تضمین انجام تعهدات، از عقد قرارداد با دستگاههای دولتی از دو تا پنج سال محروم و برابر مقررات به مراجع قضائی

معرفی خواهد گردید.

نمونه قرارداد

 

ماده پانزدهم –   قوانین و مقررات حاکم بر روابط طرفین:

سایر شرایط و مواردی که در این قرارداد پیش بینی نگردیده است تابع احکام کلی و شرایط عمومی مربوط به قراردادهای دولتی و

قوانین جاری مملکت بوده و این احکام برای طرفین لازم الاتباع خواهند بود. اما قبل از ان حکم این قرار داد جناب آقای علیرضا رفیعی خواهد بود که اگر نتوانستند اجماع عمومی را جلب نماید به قوانین جاری مملکت و دادگاه های ایران ارجاع خواهد شد.

\"نمونه

مشاوره عالی به کاندیداهای انتخابات

ماده شانزدهم – نشانی طرفین :

نشانی طرفین همان است که در صدر قرارداد آمده است و هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد موضوع را کتباً به طرف دیگر اطلاع خواهد

داد و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه هایی که به نشانی مذکور با پست سفارشی ارسال و یا با اخذ رسید تحویل شود، ابلاغ شده تلقی

می گردد.

مشاوره عالی به کاندیداهای انتخابات

ماده هفدهم – نسخ قرارداد:

این قرارداد در سه صفحه، ۱۷ ماده ، دو تبصره و در چهار نسخه  تنظیم شده است که پس از امضا و تایید طرفین همگی حکم واحد داشته و فیمابین و قائم مقام قانونی

طرفین لازم الاجرا می باشد.

        مشاور عالی                                                                                                                      کاندیدای محترم مجلس

 آقای دکتر سید مازیار میر                                                                                                                          آقای / خانم …..

\"نمونه

لطفا فیلم مشاوره انتخاباتی کشور https://www.aparat.com/v/1K9rbمشاهده فرمایید.


مازیار میر مشاور انتخاباتی

برای نتیجه بهتر برای منتخبین وبرای کاندیداهای محترم شورای اسلامی وشورای شهر و انتخابات اصناف اگرمیخواهید بهترین نتیجه

ممکن را بگیرید دو دهه فعالیت تخصصی پژوهشی وعلمی وعملیاتی دکترمازیارمیر را در قالب یک بسته استثنایی از مادریافت کنید

بسته استادی در مذاکره یک بسته فوق العاده کاربردی و انگیزشی وطلایی ومنحصربه فرد در اختیار شماست که میتواند موفقیت

دوچندان شماروتضمین کند.

برای خرید بسته پیشرفته و استثنایی استادی در مذاکره وزبان بدن که از شما یک فرد بسیار بسیار حرفه ای خواهد ساخت لطفاباشماره تلفن زیر خانم مهندس فراهانی تماس فرمائید با تشکر فراوان

۰۹۳۹۷۵۵۵۸۵۰۰

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *