بهترین مشاور کسب و کار در شهر مشهد

مشاور کسب و کار در شهر مشهد

بهترین مشاور کسب و کار در شهر مشهد

\"برنامه

مشاور کسب و کار در شهر مشهد

مشاور کسب و کار

 

 

 

 

 

mazyarmir.com@gmail.com

https://www.aparat.com/zabane_badan

/https://www.linkedin.com/in/mazyarmir

https://www.instagram.com/maziyare_mir

نکاتی که برای جذب یک مشاور کسب و کار باید دانست چیست؟

به نظر می رسد که  مشاوران  کسب و کار باید مشخصات و ویژگی های فوق را دار باشد و سپس شما به جذب آنها بپردازید.

· مشاوره بازاریابی باید شبیه یک پزشک در پرسه های کاری شما به شکلی دلسوزانه و بدون در نظر گرفتن هزینه های مالی فعالیت کند و تنها هدف او

رسیدن به کمال و موفقیت در پرسه های کاری باشد.

· مشاوره بازاریابی باید با شنیدن کلمه نه عجین باشد و خیلی با شنیدن این کلمه خود را فردی بیگانه ندارد. شاید بخواهد در برخی موارد برای بیش از سی

مشتری از مزیت های محصول بگوید و در نهایت با واژه خیر روبرو شود. سرد شدن و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت از ویژگی های بارز یک مشاوره

بازاریابی موفق نیست.

· هر فرصتی که در پیش پای مشاور بود را باید به یک فرصت ایده ال برای جذب مشتری تبدیل کند. باید در هر مکان و زمانی سر صبحت با دیگران را باز کند و با

اعتماد به نفس کافی پیرامون حرفه و شغل خود حرف به میان بیاورد و شبیه یک کارشناس فروش حرفه ای عمل کند.

· دوست داشتن شغل بازاریابی نقطه قوتی است که باید یک مشاوره بازاریاب داشته باشد زیرا عدم علاقه مندی سبب بی میلی در پرسه های کاری وی

خواهد شد.

ویژگی های بسیاری در این راستا در حوزه فعالیت کاری یک مشاوره بازاریابی وجود دارد که با شناخت تک تک آنها شما می توانید گامی مؤثر در بهبود روند

کاری خود بردارید. امید است با ارائه اطلاعات فوق با هوشمندی و درایت کافی به جهت برگزیدن یک مشاوره بازاریابی فروش در حوزه کاری خود گام بردارید.

——————————————————————————————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————————————————————————————

دکتر مازیار میر محقق و پژوهشگر  حوزه کسب و کار و ارتباطات موثر معتقد است میمیک چهره علاوه بر تعاریف رایج گسترده تر از ان است که نسل بشر انرا فقط در چهار

چوب اعمال و احساسات ویا وسیله ای برای حرکات  تعبیر و تفسیر می کند به نظر می رسد که قدرت جذب و اقناع مخاطب و مخصوصا شیفته نمودن و یا عاشق نمودن

کلاهبرداری و و فریب هم در این چهار چوب است بنابراین موفقیت و عدم موفقیت را هم می توان  تا حدودی به این مهم نسبت داد.

پس علاوه بر فن تقلید و مجسم کردن اعمال و  احساسات به وسیله حرکات (بدون تکلم ) و قدرت جذب و اقناع مخاطب و شیفتگی و یا انزاجار و هر تاثیر گذاری متعارف

یا غیر متعارف مخصوصا در ثانیه های اولیه را  را اصطلاحا میمیک چهره و یا میمک صورت اطلاق می نمایند.

 


لطفا فیلم تعریف جهانی زبان بدن از زبان دکتر مازیار میر در آپارات https://www.aparat.com/v/zCJUhمشاهده فرمایید.


 

تیم مشاوران بنیاد دکتر مازیار میر به شما کمک خواهد کرد به پاسخ منتج ازسه دهه تجربه در سایه علم روز دست پیدا کنید.

 

* در دنیای پرتلاطم  تجارت کجا هستید و اساسا چه کسی هستید ؟

* مجموعه شما به چه مواردی نیاز دارد و اساسا چه محدوده ای از خدماتی نیاز شما است و چرا ؟

* عامل اساسی شما برای تاسسی  شرکت و یا استارتاپ و یا کسب و کار  چیست ؟

و پاسخ به هزاران سوال دیگر

نمونه قرارداد مشاوره و نظارت دکتر سید مازیار میر

ماده ۱:

این قرارداد بین طرفین آقای / شرکت ………………………… به شماره ملی / ثبت ……………….. که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می

شود  و  آقای ئکتر سید مازیار میر  به شماره ملی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ به ادرس تهران اقدسیه ساختمان بنیاد میر ……از طرف دیگر که از این پس

مشاور نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می  گردد.

ماده ۲:

مدت قرارداد

مدت اجرای قرارداد برای مراحل مختلف خدمات موضوع قرارداد از تاریخ ۱۳۹۹٫۲٫۱لغایت پایان ۱۴۰۰به مدت  ۲۳ ماه تمام تعیین می گردد. مدت قرارداد با

توافق  طرفین قابل تمدید است .

ماده ۳ :

حق الزحمه مشاورر و نحوه پرداخت آن

۳-۱-حق الزحمه  مطابق با مصوبه هیئت مدیره محاسبه می گردد که کل مبلغ پایه قابل پرداخت در طول مدت قرارداد دو میلیارد و سیصد میلیون ریال معادل دویست و

سی میلیون تومان  می باشد .

۳-۲- پرداخت به مشاور حداکثر تا پایان هر ماه صورت می گیرد .

۳-۳- از هر پرداخت بر اساس مقررات مالیات های مستقیم میزان مالیات متعلقه کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز می گردد.

۳-۴ – بیمه تامین اجتماعی و بیمه تاکمیلی از بیمه ایران کاملا به عهده کار فرما است .

۳-۵-  کارفرما برای مشاور کلیه هزینه های مربوط به ایاب و ذهاب  (بلیط رفت و برگشت ) ،  اسکان و غذا را عهده دار خواهد بود و محل اسکان و انتخاب غذا بعهده

مشاور می باشدو پرداخت کل هزینه ها بعهده کارفرما خواهد بود.

ماده ۴ : تعهدات و وظایف مشاور

۴-۱- مشاور متعهد می شود پس از تائید کارفرما و انعقاد قرارداد ، با مطالعه کلیه اطلاعات که از طرف کارفرما در اختیار وی قرار داده شده ، مطالعه شرح فعالیت های

مراحل طرح و برنامه زمان بندی و اهـداف – مطابق طرح پِِیوست

( ۱) از جزئیات انجام مراحل طرح تحقیقاتی آگاهی کامل یافته و با مطالعه فعالیت های انجام شده روند پیشرفتتحقیقات را پیگیری نماید .مطابق طرح پِِیوست

۴-۲- اطلاعات اسناد و مدارکی که به منظور  نظارت طرح در اختیار مشاور قرار می گیرد و نیز کلیه گزارشات مربوط به طرحی که از طریق مجری به ناظر ارسال می شود

متعلق به کارفرما بوده و مشاوربایستی آنها را  همواره  محرمانه تلقی و در حفظ و نگهداری آنها دقت نموده و در پایان کلیه اسناد و مدارک را به کارفرما تسلیم نماید .

۴-۳- تنظیم یک برنامه ماهانه با مجری اصلی طرح جهت برگزاری جلسه ودر صورت ضرورت  مراجعه و بازدید از نحوه اجرای مراحل مختلف طرح و نهایتا\”کسب اطلاع از

چگونگی پیشرفت کار و اعلام نتایج آن به کارفرما .

۴-۴- بررسی وتطبیق روند انجام کار بر اساس مراحل پیش بینی شده انجام طرح و نهایتا\” گزارش هر گونه انحراف به کارفرما .

۴-۵- بررسی و تطبیق زمان اجرای هر مرحله از طرح نسبت به برنامه زمان بندی شده و بررسی کاهش یا افزایش زمان در مواقع مورد لزوم توسط مجری و ارائه توضیحات

لازم به کارفرما پس از تائید آن .

تبصره : در صورتی که پیشرفت طرح با برنامه زمانبندی شده تطابق ننماید ضمن گزارش دلایل عدم پیشرفت و راهکار های آن را نیز اعلام نماید .

۴-۶ – اظهار نظر و تائید ریز اقدامات اجرائی در ارتباط با هر یک از مراحل طرح که از طرف مجری پیشنهاد می شود و تطبیق اقدامات انجام گرفته با اهداف طرح.

۴-۷- ارائه پیشنهاد به کار فرما برای تکمیل مراحل مختلف طرح  در دایره زمان مقرر

۴-۸ شرکت در جلساتی که در ارتباط با طرح بوده و به خواست کار فرما اعلام می شود مشاور طرح.

۴-۹- بررسی و اظهار نظر در مورد گزارشات نهائی هر یک از مراحل طرح و اعلام نواقص و کمبود های احتمالی آن

۴-۱۰- بررسی و اظهار نظر در مورد گزارشهای طرح که توسط مجری تهیه می شود .

۴-۱۱- بررسی و اظهار نظر در مورد سایر پیشنهاداتی که مجری در ارتباط با انجام طرح ارائه می نماید .

۴-۱۲- مشاور موظف است هر ماهه پیشرفت فیزیکی طرح را به کارفرما گزارش کند. درصورتی که پیشرفت طرح با برنامه زمان بندی شده تطابق نکند ناظر موظف است

دلیل عدم پیشرفت طرح را گزارش و راه کارهای آن را ارائه نماید .

۴-۱۳- مشاور موظف است فرم صورتجلسه نظارت بر پروژه های تحقیقاتی ( پیوست ۳ ) را دقیقا\” تکمیل و به کار فرما به صورت ماهیانه ارائه نماید .

۴-۱۴- مشاور موظف است گزارش های پیشرفت طرح را که از طرف مجری ارائه می شود بررسی  و مطالعه کند و پس از اعمال نظر در خصوص  هر یک از موارد آن در صورتی که اشکالات و نواقصی مشاهده نشود آنرا تائید نموده ( ظرف مدت زمان مورد درخواست ) در غیر این صورت جهت رفع نواقص آنرا توسط کارفرما به مجری بازگرداند .

۴-۱۵- مشاور موظف است گزارش های پیشرفت طرح را که طی نامه به وی  ارسال   می گردد بررسی و نظرات خود را طی فرم ارزشیابی و پیشرفت طرح تحقیقاتی(

پیوست ۲) حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت به اطلاع کارفرما برساند. بدیهی است کارفزما الزامی در خصوص اعمال نقطه­نظرات پس از اتمام مهلت فوق نخواهد

داشت.

ماده ۵ : تعهدات کارفرما

۵-۱-  در اختیار گذاشتن کلیه اطلاعات ، مدارک و گزارشات موجود در ارتباط با موضوع قرارداد

۵-۲-  فراهم نمودن امکان تردد مشاور در دفاتر کارفرما ، کارگاه ها و …..

ماده ۶ : خاتمه و فسخ قرارداد

۶-۱- کارفرما در طول مدت قرارداد می تواند با یک اعلام کتبی و مهلت زمانی سی روزه یا یک ماهه  قرار داد را خاتمه دهد. در این صورت مشاور آن قسمت از موضوع

قرارداد و اسناد و مدارک را که قابل تحویل است ظرف مدت مذکور تحویل داده و حق الزحمه کارهای انجام شده تا تاریخ خاتمه قرارداد را

( پس از کسرکسورات قانونی ) دریافت می نماید .

۶-۲- در موارد ذیل کار فرما می تواند قرارداد را فسخ کند:

الف : تاخیر غیر موجه بیش از ۱۵ روز مشاور در انجام خدمات مربوط به قرارداد.

ب: عدم اعمال دقت لازم و معمول در اجرای قرارداد توسط مشاور.

ج- واگذاری قرارداد به غیر بدون اجازه کتبی از کارفرما.

–         در موارد مذکور ۱۰ درصد از حق الزحمه مشاور به عنوان خسارت از حساب وی کسر می شود.

ماده ۷: قوه قهریه ( فورس ماژور )

در مورد تاخیرات ناشی از حوادث قهریه و بیماری های فراگیر  و یا سیل ، زلزله ، آتش سوزی و جنگ ، مشاور از مسئولیت مبراست مشروط بر آن که این گونه حوادث اولا\” غیر قابل پیش

بینی بوده ، ثانیا\” جلوگیری ویا رفع آن از عهده مشاور خارج بوده باشد. در چنین حالتی مشاور در اسرع وقت کارفرما را از بروز حوادث مطلع و تعلیق ویا خاتمه قرارداد را از

کار فرما درخواست می کند ، کارفرما پس ازحصول اطلاع و بررسی پیشنهادات در صورت تائید یا زمان مناسبی را برای تعلیق در نظر می گیرد و یا قرارداد را خاتمه داده ،

ضمن تصفیه حساب مراتب را  به اطـــلاع مشاور می رساند.

ماده ۸ : حل اختلافات

کلیه اختلافات احتمالی یا بروز موارد غیر قابل پیش بینی که از طریق مذاکره مستقیم قابل حل نباشد به داور و یا جناب اقای دکتر قلی زاده ارجاع می شود که رای صادره

برای طرفین قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۹ : عدم واگذاری قرارداد

بدون تصویب قبلی و کتبی کارفرما تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرار داد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار نماید و یا انتقال دهد .

ماده ده- اقامتگاه و شماره تماس طرفین :

کارفرما : مشهد

مشاور : تهران……………………………………………

تبصره ۱: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر اینصورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای  قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

ماده  ۱۱-  نسخه های قرارداد

 این قرارداد در  ……… ماده،  تعداد …… پیوست، به زبان فارسی و در  …..  نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان و برابر می باشد. کلیه نسخ این قرارداد و تبصره های ذیل آن در تاریخ   ………..           امضاء طرفین رسیده و آنها با امضای این قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند.

                                               نام ونام خانوادگی و سمت  کارفرما                             نام و نام خانوادگی و سمت پیمانکار

                                                                       مهروامضاء                                               مهر و امضاء

 ما به رویاها و اهدافتان لباس واقعیت  خواهیم پو شاند  با ما همراه باشید

خدمات مشاوره ی ما بنیاد علمی دکتر مازیار میر با  اجرای علمی برندسازی عملیاتی  و همچنین مشاوره دقیق در زمینه طراحی سایت و

تبلیغات در گوگل وشبکه های اجتماعی و سئو سایت ، تولید محتوا خلاق ، مشاوره در زمینه طراحی کمپین های بازاریابی و اجرای تخصصی

نمایشگاههای بین المللی را شامل می شود . و شما با یکبار تجربه استفاده از خدمات بنیاد حتما مشتری دائم و همیشگی ما خواهید شد 

اما خدمات مشاوره ای بنیاد علمی دکتر مازیار میر  در زمینه های زیر عبارت است از:

  • توسعه مهارتهای فردی و عمومی
  • مشاوره تخصصی حقوقی و مالی
  • راه اندازی صفر تا صد یک استارتاپ و کسب و کار
  • شناسایی بازار هدف و همچنین ارائه تبلیغات موثر و هدفمند
  • ارائه آموزش به پرسنل ( خرید/ فروش / پاسخگویی / تولید )
  • برند سازی کسب و کار  و همچنین ساخت و ارائه برنامه های
  • ارائه راهکارهای جذب نیرو و برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی
  • فروشگاه های اینترنتی و تبلیغات در فضاهای مجازی
  • تاسیس و حضور در اطاق فکر و راه اندازی علمی طوفان فکری
  • و ……….

یادتان باشد هیچ چیز و هیچکس و هیچ رفتار و هیچ گفتار حتی پنداری شاید آنگونه که به نظر می رسد نیست.

\"\"

برگرفته از  کتاب زبان بدن ایرانی

جهت مشاوره و آموزش لطفا با شماره های زیر تماس فرمائید –

09120054873

09198718767

لطفا ما را در اینستاگرام دنبال فرمائید

maziyare_mir@

لطفا ما را در آپارات با عنوان بنیاد میر دنبال فرمائید

 

کلینیک تخصصی کسب و کار دکتر میر

 

 

یونیک فاینانس پانزی پر مخاطره

خواهش میکنم رجوع فرمائید به مقاله یونیک فاینانس سرمایه گذاری بی نظیر یا کلاهبرداری بی نظیرunique finance

تیمون نمونه بارز پانزی

نمونه بارز و داغ و تازه کلاهبرداری پانزی همین مجموعه تیمون است لطفا مقاله :کلاهبرداری تیمون (Tmon) کلاهبرداری از ایرانیان  را

به دقت مطالعه فرمائید و باز نشر دهید

.

..

 

درخواست تماس تلفنی

مازیار میر – مشاور تحلیلگر 

 Instagram 

maziyare_mir@

 telegram

ما را در کانال آپارات و یوتویوپ با عنوان نقد نیوز دنبال فرمائید.

mazyarmir.com@gmail.com

۰۹۱۹۸۷۱۸۷۶۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *