مقدمه ای بر حقوق شهروندی قسمت دوم

مقدمه ای بر حقوق شهروندی قسمت دوم

 

#با اهل کتاب جز با شیوه ای که نیکوتر است، مجادله نکنید# (عنکبوت ۴۶)

 

مازیارمیر

بعنوان یک مشاور و مدرس حقوق شهروندی معتقدم که پیوسته باید مبانی حقوق بشر را شناخت تا ضمن احترام به مردم، تعدی به آنان صورت نگیرد، در همین راستا باید از سیره امامان معصوم از جمله حضرت علی(ع) امام اول شیعیان الگو برداری نمود تا از راه درست منحرف نشد.
متاسفانه تبعیض قرار ندان و مدارا کردن با مردم به عنوان ۲ اصل حقوق شهروندی است که باید مورد اهتمام در امور خدمت رسانی به مردم قرار گیرد در برخی مواقع فراموش می شود و این مخالف صرییح قانون اساسی و بیانات و دستورات صریح مقام معظم رهبری است.

تبیین حقوق بشری در پایان جنگ جهانی دوم صورت گرفت تا برای جلوگیری از جنگ ها حق مردم پرداخت شود از این رو در حال حاضر ۹ سند الزام آور تدوین شده است و دولت هایی که عضو آن هستند الزام به رعایت آن هستند همچنین نظام جمهوری اسلامی ایران عضو ۲ سند الزام آور در جهان است.

طبق اصل پنجاه و ششم هیچ کس نمی تواند حق الهی را از انسان سلب کند و یا در خدمت منافع فرد و یا گرهی خاص قرار دهد همچنین در اصل دوم قانون اساسی به کرامت انسانی و آزادی پرداخته شده است و اصل سوم قانون اساسی ایران نیز، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد زیرساخت ها و تامین نیازهای انسانی در راستای رعایت حقوق بشر است.

پیرامون حقوق شهروندی و الزام به آگاهی بر ان بسیار زیادتر از ان است که ما تصورر کنیم من باب مثال باید بدانیم که یک سوم اصول قانون اساسی و۵۵ اصل از آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و به ویژه فصل سوم مربوط به حقوق ملت است. که متاسفانه پیرامون ان اطلاعات چندانی عوام و حتی خواص نداشته و ندارند این در حالی است که همه باید بدانند که در مقابل قانون یکسان هستند در هر شغل و در هر پستی و مخصوصا همه ایرانیان شهروند درجه یک محسوب می گردند و کسی برکس دیگر بهیچ وجه برتری نداشته و ندارد.

برای هر مشاور و کاندیدای محترمی واجب است بداند که کسی نمی تواند مانع آزادی سیاسی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات بگردد مگر به نحوی که باعث بروز مشکلی برای فرد یا افراد و با نظر دادگاه صالحه
یکی از ارکان مهم قانون اسای و مخصوصا حقوق شهرروندی ان است که بدانیم حریم خصوصی افراد بهیچ وجه نباید مورد تهاجم و تجاوز قرار گیرد .

در دوره اشنایی با حقوق شهروندی حق آموزش دادنی است و مردم باید بدانند که حق آنها در سیستم و نظام دقیقا چیست و چگونه است. رسانه ها باید به وظیفه ذاتی آموزش و آگاهی بخشی به مردم درخصوص حقوق خود پیوسته اشتهار داشته باشند .

مردم باید بدانند که حقوق مردم برمردم، دولت برمردم و مردم برحاکمیت و دولت دارای چه ارکان و قواعدی است و از کم و کیف دقیق آن اطلاع حاصل نمایند.
تمامی احاد مردم دقیقا باید بدانند در مقابل قانون و حاکمیت دارای حق و حقوقی هستند قراردادها بین مردم و دولت دوطرفه که این با آموزش میسر خواهد شد.
قانون گذار نیز دستگاه ها ی اجرایی و قوای مقننه و قضایی را موظف نموده که به تمامی این حقوق توجه ویژه ای بکنند تا بتوانند موج رضایت و در درجه دوم  از ظرفیت نظام اسلامی و قانون اساسی حداکثر استفاده را نمود.

حقوق شهروندی مبنای آن سخن  شهید ایت الله  مدرس است که فرمودند:

” سیاست ما عین دیانت و دیانت ما عین سیاست ما است”

آری در آموزه های دینی ما گفته شده دروغ نگوییم، غیبت نکنیم و اگر این آموزه های دینی در سیاست رعایت شود مصداق سخن شهید مدرس خواهد شد و باید از بستر حزبی خدمتی به بستر دینی بکنیم که آن زمان رفتار سیاسی ما عین دین ما خواهد شدو این یکی از مهمترین مسائلی است که مشاوران و کاندیداهای محترم انتخاباتی باید در نظر بگیرند .
مازیارمیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *