منتور و استارتاپ چیست ؟

منتور و استارتاپ چیست ؟

منتور و استارتاپ

\"https://mazyarmir.com/%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be/\"
بعنوان یک منتور و کوچ کسب و کارهای مختلف همیشه با این مشکل برخورد می کنم که همیشه افراد مختلف در توضیح معنی و مفهوم وازه ها ناتوان هستند…..
منتور  یا به لاتین mentor  به شخصی اطلاق می گردد که در مسیر و یا زمینه خاص دارای تجربیات ارزشمند و مفید منتهی به موفقیت شده است.این اشخاص مانند یک
کارشناس متبحر طی طول زمان و با طی یک پروسه یا فرایند ده یا بیست یا سی ساله و حتی بیشتر به این قدرت دست پیدا نموده اند.

باید اضافه کنم معمولا منتور ها با واژه منتی بسیار مانوس هستند که ترجمه ان این است که شخص یا اشخاصی که طرف مقابل منتور

هستند از راهنمایی ها و آموزه های او استفاده می کنند را به اصطلاح منتی menti  می نامند.

منتور و استارتاپ

\"انواع

منتورها قدرت انتقال مطلب و آموزش به دیگران را داشته و اساسا مانند یک رهبر کاریزماتیک قدرت جانشین پروری داشته و افراد یا

مجموعه ها در کنار آنها رشد نموده و جلوی خطاها را گرفته به بهبود و توسعه فرایندها کمک بسزایی می کنند. مازبارمیر معتقد است

که در رابطه با منتور و شبکه ارتباطی و طی فرایند رابطه ای کاملا حرفه ای با رنگ و بوی دوستانه مالند پیر و مرشد برقرار می گردد.

این روابط چهار چوب کاری و یا دانشگاهی نداشته و فراتر از این چهار چوبها خواهد بود و منتور در طی مسیر به مشکلات  روحی و روانی

و اجتناعی و فرهنگی و….. خواهد

پرداخت البته الزاما شخصا خود آنها را حل نمی کند بلکه شخص را به متخصص معرفی نموده و در این مسیر یاری می نماید.

منتور و استارتاپ

\"مراحل

دکتر مازیار میر معتقد است اگر در زندگی فردی تاثیر گذار و موفق یا فردی که قبلا مسیری را طی نموده باشد شما را همراهی نموده و

اعتماد شما را جلب نموده و یا شاید….

اری شاید تحولی را در شما ایجاد نموده باشد و یا مسیر زندگی شما را متحول نموده و راهکار های طلایی و استراتژیک به شما تفهیم

نموده  باشد این شخص را می توان‌ مصداقی از یک منتور نامید .

باید اذعان کنم منتور نماها که با شاخه ای گل پذیرای شما شده یا معرفشان فلان استاد خارجی یا مشاور های یاهو و بنز و بی ام و و

گوگل یا پدر و مادر و بنیانگذار و…. به شدت شما را نابود خواهند کرد پس باید از منتورهای بد و غیر حرفه ای نیز به شدت اجتناب نمود.

شاید بد نباشد با اصطلاحات کوچینگ  coaching   هم کمی اشنا شئید کلمه ای که شما این روزها زیاد می شنوید و یا کاربرد دارد و

متاسفانه به خاطر همین اشتباه بنیادی است که در بسیاری از شرکتها و موسسات از منتور شدیدا انتظار مسوولیت‌های یک کوچ را

دارند. اما باید دانست. این دو واژه با همتفاوتهای فاحش و کلیدی دارند.

منتور و استارتاپ

اما تفاوت های عمده میان واژه کوچ و منتور چیست؟

 

\"منتور

 منتور کارشناس ارشد در طی یک مسیر ویا فرایند است که خود قبلا این مسیر را طی نموده وبه موفقیت دست پیدا نمودهاست از

خطرات مسیر مطلع است و تمام ایندانش را به ما منتقل خواهد نمود. اما کوچ یک همراه است همراهی که در یک سلسله تکنیکهای

تکنیکی مهارتهای ویژه دارد کوچ همراهی است که به عنوان یک ناظر ثانویه به شناسایی واولویت بندی می پردازد و هدف محور و

رقابتی وعملگرا است یک نیروی واکنش سریع با بردی کوتاه مدت که الزاما خود به

موفقیت و طی مسیر اشتهار نداشته و ندارد.

\"مراحل

تفاوت‌های منتور و کوچ

منتور ومنتورینگ فرایندی فرسایشی وطویل المدت است که به گذشته وحال و اینده و بهبود وتوسعهزیر ساخت برای رسیدن به اینده

ایده ال می اندیشد در حالیکه کوچ فرایند تند وتیز و کوتاه مدت است منتورارتباطی غیررسمی را ساخته و پرداخته می کند و اساسا روی

پرسنل تازه کار و یا کل سرمایه انسانی مجموعه ها متمرکز است و در نهایت باعث درامد زایی است .در حالیکه کوچینگ فرایندی

سازمان یافته وکاملا رسمی است.

که بیشتر پرسشگر وعملگرا بوده و کارایی وبهره وری حال را فقط مدنظر قرار می دهد.

\"دوره

اما ویژگیهای یک منتور حرفه ای :

اول

سن و سال مانند پیامبران باید از ۴۰ سال بیشتر داشته باشند هرگز زیر بیست سال و سی سال به بلوغ منتوری ورهبری کاریزماتیک

نائل نشده اند هر چند در این خصوص قانون مطلقی وجود ندارد و مستثنی هم وجود دارد

دوم

 سوابق مستند و مستدل و موثق مانند پرداخت حق بیمه و یا عضو شرکتهای ثبتی که مفاصا حساب بیمه و دارایی و لیست کارگرانی داشته باشندکه کاملا مستند باشد

\"منتورینگ

سوم

 قدرت علمی و عملی برای انتقال و آموزش تجربیات تخصصی خود به اشخاص مستعد و موجه داشته باشند و قدرت انتقال حرفه ای داشته باشند

چهارم

 طی رویه و رسیدن به موفقیت انهم بصورت کاملا مستند و مستدل که بتوان به ان بصورت ملموس دست رسی پیدا نمود.

پنجم

 منتورها دایره فوق العاده از  ارتباطات دولتی و خصوصی را بصورت دسته بندی و کاملا حرفه ای در اختیار شما قرار می دهند که میتواند برای شما بسیار بسیار مفید و موثر

واقع شود .

باید اذعان نمود که تعامل با  منتور ها و همچنین حضور در برنانهوهای منتور به منظور انتقال مفاهیم و یا بقول امروزی  ها انتقال فوت کوزه گری ها است باید اذعان‌نمود که

منتور برای مجموعه ها و کار آفرینان  هرگز تعیین تکلیف ننموده و خط و نشان هم‌نمی کشد و تحکم نمی کند.

در این قسمت باید از نقاط مثبت وجود یک منتور حرفه ای و کار کشته برای کارآفرینان و یا کسب و کارهای مختلف نکاتی را بیان کنم.

معمولا منتور که قبلا راه و مسیر را در بازار طی کرده باشد بازارهای مختلف را در ایران و جهان می شناسد نقاط قوت و ضعف بازار را در زمانهای مختلف کاملا درک می کند .

منتور حرفه ای دقیقا رفتار با مشتری را در هر مقطع و زمانی درک نموده و بشما انتقال می دهد و چون چشم‌اندازی واقعی دارد در واقع با تفکر تحلیلی گام برداشته و شما را

پیوسته از حرکات شتابزده و غلط کاملا برحذر می نماید.

منتور می تواند یک شبکه‌ گسترده از کارآفرینان تولید کنندگان و حتی مخصوصا رقبای شما را بشما همراه عملکردهای آنها کاملا نشان دهد.

منتورهای کسب و کارهای مختلف در جهان عنوان فرشته های نجات بخود اختصاص دادند .آنها شاید در کسب‌ و کار شما شخصا سرمایه گذاری نکنند اما سرمایه گذاری منتور

می تواند مانند یک کاتالیزور و یا مانند یک سرمایه گذاری قوی شما را  سالها در کسب‌وکار تان جلو می اندازند.

\"

منتور مانند یک سیمیلاتور پرواز و یا مانند یک ناظر ثانویه شما را از بیرون کاملا رصد می کند .متاسفانه بیشتر کار آفرینان از رسالت اصلی خود غافل می شوند و خود را دچار حواشی مختلف می کنند و از مباحث استراتژیک دور می شوند منتور های حرفه ای شما را پیوسته در مسیر و در راه درست قرار می دهند . به نظر می رسد که منتور انسانی سخت کوش درد کشیده است که۱۰بار و نه ۱۰۰ها بار طعم تلخ شکست را خود با پوست و خون خود درک نموده است.

مقاله مدیریت تعارض مدیریتی برای تمام فصول حتما مطالعه نمایید. او طعم تلخ ورشکستگی را در راهروهای دادگاه یا اداره کار مالیه و بیمه و…..‌ مزه مزه نموده و با کار در ایران و عواقب آن کاملا آشنا است در غی ر اینصورت و بدون هر یک از این موارد نام منتور را  بر فرد نهادن خود یک خطای کاملا نابخشودنی است. می شود. منتور به صحبتهای منتی خود با دقت گوش می دهد و با طرح سوال های مختلف، تفکر و تعمق در او ایجاد میکند.منتور و منتی با هم برابر هستند و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارند. هم منتور و هم منتی از طریق دیالوگ و هم صحبتی از همدیگر چیزهای زیادی یاد می گیرند. ولی موضوع صحبت را منتی و نیاز او تعیین می کند.

در پایان چرا داشتن منتور کسب وکار بسیار مفید است؟

بعنوان یک مشاور کسب وکار که 3 دهه از عکر خود را در این راه صرف نموده ام به شدت معتقد هستم که رابطه موفقیت کسب و کار ها با داشتن یک منتور حرفه ای رابطه ای عمیق و معنی دار است شما با همراهی یک منتور صدیق و دلسوز و حرفه ای شانس موفقیت بسیار بسیار بیشتری خواهید داشت.

مقاله مدیریت و رهبری را بخوانید.

باید اذعان کنم که داشتن منتور اساسا نشانه ضعف نبوده و نیست، بلکه کاملا بر عکس  منتور و منتی بسیار حرفه ای تر از رقبا عمل کرده اند که در این مسیر قرار گرفته اند .داشتن منتور سرعت شما را در رسیدن به اهدافتان بسیار زیادتر خواهد نمود و در ثانی اشتباهات شما را و ریسکهای پر خطر شما را بسیار کاهش خواهد داد.

مازیار میر مشاور و تحلیلگر

 

سرفصل های دوره توسعه مهارتهای منتور و تربیت منتور

مهارتهای پایه

 1- هدفگذاری و  برنامه ریزی
2-آشنایی با تکنولوژی های جدید برای منتور و کوچ های نسل آینده
 3- انواع  یادگیری و مطالعه حرفه ای
  4- مهارت های ارتباط بین فردی
5- مهارت خودانگیزی (انگیزه دادن به خود)
6-مهارت  های تخصصی برای حل مسئله
  7- خلاقیت، ایده پردازی و نوآوری و مهارت ارتباط شفاهی
8-  مهارت ارتباط نوشتاری و بازیابی پس از شکست
9- مدیریت پیشرفته زمان بندی فعالیت‌ها و تصمیم گیری پیشرفته تر
10 – تفکر وانواع تفکر و تفکر سیستمی

مهارتهای سطح متوسط

 1- انواع مدل های همکاری با دیگران (فردی / سازمانی)
2- مدیریت و رهبری
3- مدیریت پیشرفته و مدیریت تعارض
4- رزلینس و انعطاف پذیری
5 – مفهوم تیم و همچنین کار تیمی
6- مفاهیم اخلاق و  اخلاق حرفه ای
7-مهارت های تخصصی و فروش
8- مهارت ارائه و بیان و ارتباطات موثر
9-  مدیریت استرس و  مسئولیت پذیری
 10- شناخت و مدیریت هیجانات مواجهه با سیاسی کاری

مهارتهای پیشرفته

1- اصول و فنو ن پیشرفته مذاکرهو ارتباطات کلامی
2- ارتباطات غیر کلامی
3- مسئولیت اجتماعی
4- کاریزمای خرد و کاریزمای کلان
5- مهندسی فروش و بازاریابی
6 -اصول وفنون دفاعو متقاعد سازی
7 -مهندسی برند شخصی وسازمانی
8 – مسئولیت اجتماعی
9 – استقرار تکنولوژی در محیط کسب و کار

 

 

 

 

مطالعه بیشتر:

گاندو و زبان بدن بازیگران کلیدی

کارگاه آموزش اخلاق حرفه ای با رویکرد زبان بدن

دوره فروش حرفه ای در اصفهان

متفاوت ترین کارگاه آموزش زبان بدن با رویکرد کسب و کار و کار آفرینی

جدیدترین کارگاه مذاکره و زبان بدن درتهران۱۳۹۶

کارگاه ارتباط موثر و زبان بدن

دوره کارگاهی زبان بدن در بازاریابی و فروش حرفه ای در اصفهان

جدیدترین کارگاه مذاکره وزبان بدن درشیراز

کارگاه زبان بدن خانمهاوروداقایان مطلقاممنوع

کارگاه تخصصی اصول و فنون دفاع و زبان بدن

دوره یکساله اموزش زبان بدن

اموزش زبان بدن و اصول حرفه ای ارتباط موثر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *