کارگاه آموزش اخلاق حرفه ای با رویکرد زبان بدن

کارگاه آموزش اخلاق حرفه ای

کارگاه آموزش اخلاق حرفه ای با رویکرد زبان بدن

کارگاه آموزش اخلاق حرفه ای

مقدمه:

 

به عنوان یک مشاور حرفه ای بیش از دو دهه است که با مراکز مختلف صنعتی خدماتی و معدنی و مخصوصا کارافرینان بزرگ کشور افتخار همکاری داشته و دارم و

بخوبی و روشنی این مهم را دریافته ام که تربیت نیروی انسانی با انگیزه و مخصوصا متخلق به اخلاق اسلامی و حرفه ای و اخلاق مدار به عنوان یک هدف محوری

در حوزه ی آموزش و مطابق استانداردهای جهانی یک نکته فوق العاده مهم و کاربردی است که همیشه جزو مهمترین آرمانهای یک مجموعه کارامد و انگیزشی

است.

آنچه ما را به نابودی خواهد کشاند از این قرار است: سیاست بدون اصول، لذت بدون وجدان، علم بدون شخصیت و تجارت بدون اخلاق” مهاتما گاندی

این سخن گاندی که به چهار وجه زندگی امروزین انسان مدرن ، بعدی روانشناختی و ذهنی داده است، می تواند بیش از هر چیز استواری اصول و مبانی جهان

مدرن و توسعه یافته را بر مبنای “منش و شخصیت فردی ” انسان نمایان سازد.

 نقشه جامع آموزش فقط یک هدف مهم دارد افزایش انگیزش در چهارچوب افزایش تولید و بهره وری در یک محیط آرام و به دور از هرگونه تنش و اخلاق حرفه ای با

تکیه بر ارتباط موثر می تواند این مهم را به حقیقت نزدیک نماید.

 آری مسئولین آموزشی همواره بر اولویت و اهمیت رعایت و ترویج اخلاق حرفه ای توسط کلیه دست اندرکاران امر آموزش و مخصوصا مدیران آموزش و مدیریت در

سطحوح مختلف هر شرکت سازمان موسسه و یا مجموعه ائمه از دولتی و غیر دولتی تاکید بسیار می نمایند.

هدف از این کارگاه اموزشی معرفی اخلاق حرفه ای و فراگیرای ان با تکیه بر رویکرد ارتباطات موثر و حل مساله است.

آموزش اخلاق حرفه ای با رویکرد زبان بدن

 

مدرس دوره:

 

دکتر سید مازیار میرمشاور عالی شرکت  کارکنان سازمان برنامه و بودجه با سابقه بیست

ساله و اموزش بیش از ده هزار نفر اولین و تنها مدرس اخلاق حرفه ای با رویکرد ارتباطات موثر

در ایران هستند  رزومه ایشان به آدرس زیر مراجعه فرمائید:

www.mazyarmir.com

 

روش کار:

 

در این برنامه آموزشی کلیه نکات ضد اخلاقی مورد ارزیابی قرار گرفته و محتوای دوره براساس

یک کارگاه آموزشی است که در موسسه مدیران موسسان گلاب و بر اساس فیلمهای درون

موسسه و تحقیقات یک ماهه تیم اموزشی تهیه و تدوین شده است .

در این کارگاه آموزشی  آموزش هوشمندانه مد نظر بود برای هدایت حرفه ای کلیه کارکنان در

سطوح مختلف کاری تا با در نظر گرفتن استانداردهای اخلاق حرفه ای به ارتقاء عملکرد و بهبود

رویه های موجود منتهی شود.

شاید مهمترین نکته در این دوره آموزشی این است که سرپرست و مدیر هر بخش بصورت مجزا

و جداگانه وقبل از این برنامه آموزشی نکات مثبت و منفی به لحاظ اخلاق حرفه ای را برای تیم

آموزشی مطرح نموده و بر اساس پرسشها و نیازهای موجود این دوره اموزشی تهیه و تدوین

گردیده است. مواد مهمی که قبلا توسط تیم های پرسشگری که در تمام سطوح جزییات آن

کاملا بررسی شده و به صورت گزارشی کامل بصورت یک دستورالعمل در یک کارگاه اموزشی

دوروزه درآمده است .

در پایان این دوره ازمونی برگزار نمی گردد بلکه در ۹ تیم ۶یا  ۷ نفره افراد به یک مسئله

چالشی بصورت اخلاق محور و بدور از اخلاق حرفه ای پاسخ تشریحی داده و یا راهکاری ارائه

می دهند .

در پایان نکات اخلاق حرفه ای موجود پیرامون موضوع را یافته و یادگیری خود را مطابق مراحل

حل مسأله اخلاق حرفه ای مدیریت نمایند.

 

نتایج: تمامی مدیران و سپرستان و کارکنان شرکت کننده در این برنامه معتقد بودند که این

فرایند آموزشی باعث، یادگیری صفات و مشخصه اخلاق حرفه ای، یادگیری  باید و نبایدهای

اخلاقی، آشنایی با اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود، رشد اخلاق حرفه ای، برنامه

ریزی برای موفقیت در اخلاق حرفه ای  و بررسی چرایی رعایت نکردن این اصول می شود.

قسم نامه و تنظیم مرامنامه ای برای رشد تعهد کاری و اخلاق حرفه ای، شناسایی دلایل

وجود ضعف در رعایت اصول اخلاق حرفه ای و نیز راه کارهای مقابله با آن نیز از سایر یادگیری

ها در این روش بود که برای اولین بار در کشور اجراء گردید.

نتیجه گیری : استفاده از مرامنامه و تهیه قسم نامه و تعهد کاری و اخلاق حرفه ای  و گزارش

موارد خطاهای اخلاق حرفه ای در سطوح مختلف که به وحدت رویه تبدیل گردید و مخصوصا به

امری قابل دسترس و  موثر تبدیل گردید. آموزش هوشمندانه اساتید و هدایت دانشجویان در

این خصوص می تواند مانع بروز مشکل شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *