انواع تفکر pdf فکر و تفکر چیست تحقیق در مورد تفکر انواع تفکر در مدیریت انواع تفکر در فلسفه هدف از تفکر چیست مقاله در مورد انواع تفکر تعریف تفکر در روانشناسی

تفکر منتور و کوچ

کوچ

کوچینگ

روشی بر اساس پرسش و پاسخ سقراطی

 

سقراط از طریق پرسش، شاگردان خود را به فکر وا می داشت و بنیان تفکرات و دانسته های آن ها را متزلزل می کرد تا شاگردان را

هدایت کند که خودشان به کشف مفاهیم جدید توفیق یابند. سقراط معتقد بود که دانش در طبیعت افراد وجود دارد، کافى است

مربی بستری را فراهم سازد تا فرد، خودش به دانش مورد نظر برسد. فرد ممکن است به خاطر آشفتگی فکری یا تحلیل‌نکردن

موضوع یا فراموشی از این دانش استفاده نکند و نیاز است تا با پرسش و پاسخ درباره ی آن، گرد فراموشی از روی آن پاک و نتیجه

 مطلوب آشکار شود. پرسش هایی که کنجکاوى فرد را برمی انگیزد و او را به تفکر و کشف پاسخ تحریک می کند.

انواع تفکر pdf
فکر و تفکر چیست
تحقیق در مورد تفکر
انواع تفکر در مدیریت
انواع تفکر در فلسفه
هدف از تفکر چیست
مقاله در مورد انواع تفکر
تعریف تفکر در روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *