گامهای اساسی برای اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

گامهای اساسی برای اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

گام یک- شروع عملیات اجرائی از رأس سازمان

گام دوم- تدوین اهداف

گام سوم- تعیین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح

گام چهارم تشکیل ساختاری مناسب نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

گام پنجم- آموزش کارکنان

گام ششم- افزایش مشارکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *