نمونه سوالات مدیریت زمان وزارت دفاع

نمونه سوالات مدیریت زمان وزارت دفاع

۱ -در مدیریت زمان باید تمرکز ما روی چه چیزی باشد بجای چه چیزی

الف –مواضع

ب – مواضع – منافع

ج – منافع – مواضع*

د- منافع

۲- یکی از اختلاف نظرهای مهم در تفویض اختیار کدام است؟

الف عدم روشن بودن اهداف

ب تناقض اشکار در مسئولیتها *

ج تفویض حق اجرای آن

د تفویض حق تصمیم گیری

 

3-طبق کتاب تیم هندل بهترین روش برای پایان جلسات اتفاقی غیر ضروری چگونه است؟

الف)ایستاده برگزار کردن*

ب)به نشانه ختم جلسه به تلفن متوسل شویم

د)روی صندلی خود بنشینید

ج)همه موارد

۴-کدام یک  از عوامل زیر مربوط به مدیریت زمان است؟

الف توجه به مفهوم زمان

ب هدف گذاری در زندگی

د تفکیک و تقسیم بندی   زمان

ج همه موارد*

۵-  فرایند تفویض و اختیار چیست ؟
الف- پیگیری چک لیست
ب- تصمیم گیری پیگیری
ج-تصمیم توجیه پیگیری*
د- هیچکدام

۶ -فرمایش زیر مربوط به کدام ائمه (ع) می باشد؟

« وقت می گذرد ، فرصت های خیر را دریابید الفُرصَه تمُّر مرِّ السَحاب فانتَهِزوا فُرَصَ الخَیّر»

الف- پیامبر اسلام (ص)

ب- امام صادق (ع)

ج- امام علی (ع) *

د- امام رضا (ع)

۷ -نوع اهداف زیر را مشخص کنید.(کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت )
تنظیم اهداف برای یک روز یا یک هفته ( )
تنظیم اهداف برای ده سال آینده ( )
قبول شدن در امتحانات نوبت اول ( )
قبول شدن در کنکور ( )
تأسیس یک کارخانه ( )
٢
انجام تکالیف یکی از درس های علوم ( )
۸ -جاهای خالی را با کلمات داخل پرانتز پر کنید.
( هدف – مدیریت زمان – زندگی – برت=نامه ریزی – هدف کوتاه مدت )
الف -………………….. مقصدی است که شما می خواهید به آن برسید.
ب- ……………………..برای استفاده از زمان به شما نشان می دهد که وقت شما تا چه اندازه آزاد است.
ج- ………………………اگر چه کوتاه است اا طولانی ترین چیزی است که در اختیار ما قرار دارد.
د………………………… یعنی استفاده درست از عمر وفرصت هایی که زندگی در اختیار ما قرار می دهد.
۱۰ –سوال جورکردنی
الف ) حفظ کردن شعر هدف بلند مدت
ب ) نوشتن یک کتاب قصه هدف کوتاه مدت
ج) انتخاب شغل در آینده هدف میان مدت
۱۱-مدیریت زمان را تعریف کنید.
۱۲ -هدف را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید.
۱۳ -برنامه ریزی یعنی………………………………………………………………………………..
۱۴ -سوالات صحیح و غلط
الف) مدیریت زمان یعنی عمری که خداوند در اختیار ما قرار داده است. ص غ
ب) در مدیریت زمان اجازه بدهیم کسی یا چیزی مانع انجام کارمان شود. ص غ
ج) دومین گام برای رسیدن به هدف داشتن برنامه است. ص غ
د) تنبلی یکی از موانع مدیریت زمان می باشد. ص غ

۱۵-عبارت زیر مربوط به کدامیک از ائمه (ع) می باشد؟

«در مورد عمر خود بخیل تر از پول و ثـروت خـود
باش.»
الف – حضرت علی (ع) ب – امام جواد(ع) ج – پیامبر اکرم (ص) د- امام رضا (ع)

۱۶ -اهدافی که برای یک سال و یا دو سال تنظیم می شوند از کدام دسته از اهداف می باشند؟
الف- بلند مدت ب- میان مدت ج- کوتاه مدت د- هدف کلی
۱۷ -اولین گام در مدیریت زمان چیست؟
الف – پشتکار ب- برنامه ج – هدف د- فرصت
۱۸ -مدیریت زمان یعنی: استفاده درست از
الف- عمرو فرصت ها ب- زمان برای رسیدن به آرزوهاست ج- وقت برای رسیدن بـه
کارها وفعالیت ها.

۱۹- ۲ -برای استفاده بهتر از زمان به داشتن …………….. و ……………… نیازمندیم.
الف – هدف

ب- هدف و فرصت

ج- هدف وبرنامه د- برنامه وفرصت

۲۰- مدیریت زمان چیست؟۲ مورد از نتایج مدیریت زمان را نام ببرید

مدیریت زمان ( Time Management ) به فرایند کنترل زمانی که صرف انجام امور می شود، گفته می شود. برای آنکه بتوانید از زمان خود بهترین استفاده را کنید، لازم است که تکنیک های مدیریت زمان را یاد بگیرید و آنها را در زندگی خود اجرا کنید.

شاید صرف زمان برای یادگیری مهارتی که خود به استفاده بهینه از زمان اشاره دارد بیهوده به نظر برسد؛ اما نتایج این کار بسیار ارزشمند خواهد بود. مانند:

  • افزایش بهره وری و عملکرد بهتر
  • ایجاد روابط بهتر و افزایش اعتبار
  • کاهش استرس
  • استفاده بهتر از فرصت ها
  • رسیدگی به تمام امور زندگی

دکتر مازیارمیر مبدع #آموزش_بدون_پاورپوینت مدیریت زمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *