انواع اخلاق تجاری

انواع اخلاق تجاری

مفهوم اخلاق حرفه‌ای

\"\"

اخلاق حرفه‌ای یکی از مسائل اساسی همه جوامع بشری است هر جامعه‌ای نیازمند آن است تا ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای مانند دلبستگی به کار ، روحیهمشارکت و اعتماد، ایجاد تعامل با یکدیگر و غیره تعریف و برای تحقق آن فرهنگ‌سازی کنند.

امروزه بسیاری از کشورها به این بلوغ فکری رسیده‌اند که بی‌اعتنایی به مسائل اخلاقی و فرار از مسئولیت‌ها و تعهدات اجتماعی به از بین رفتن موسسه و سازمان می‌انجامد به همین دلیل بسیاری از موسسات و سازمانهای موفق، برای تدوین استراتژی اخلاقی احساس نیاز کرده و به این باور رسیده‌اند که باید در سازمان یک فرهنگ مبتنی بر اخلاق رسوخ کند، از این رو کوشیده‌اند به تحقیقات درباره اخلاق حرفه‌ای جایگاه ویژه‌ای بدهند. لذا یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های مدیران کارآمد در سطوح مختلف چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمامی حرفه‌هاست تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل جامعه و حرفه خود بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند.

ویژگیهای اخلاق حرفه‌ای در افراد مربوط به حوزه فردی بوده اما وقتی از حوزه فردی و شخصی به حوزه کسب و کار گام بر می‌داریم اخلاق کار و یا اخلاق شغلی به میان می‌آید مانند اخلاق پزشکی، اخلاق معلمی، اخلاق مهندسی و نظایر آن در اینجا برای نمونه چگونه ممکن است سیستم یک بیمارستان یا دانشگاه غیراخلاقی باشد اما از پرستاران بخواهیم اخلاقی باشند. امروزه اخلاق حرفه‌ای نقش راهبردی در موسسات را داشته و متخصصان مدیریت استراتژیک، اصول اخلاقی شایسته در سازمان را از پیش شرط‌های مدیریت استراتژیک کارآ دانسته‌اند. در اخلاق حرفه‌ای مسئولیتهای اخلاقی سازمان در قبال محیط داخلی و خارجی است و این متمایز از حقوق کار است، در حالیکه حقوق کار نیز در آن وجود دارد. اصول اخلاق شایسته و کارآ از پیش شرطهای مدیریت استراتژیک کارآست و این اصول موجب بوجود آمدن یک موسسه یا سازمان کارآ می‌شود.

مفهوم اخلاق حرفه‌ای

اخلاق حرفه‌ای به معنای اخلاق کار و اخلاق مشاغل است.

الف ـ اخلاق کار(work ethics): اخلاق کار متعهد شدن انرژی ذهنی، روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی است در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه به هر نحو.

ب ـ اخلاق حرفه‌ای(professional ethics): یکی از شعبه‌های دانش اخلاقی است که می‌کوشد به مسائل و ارزش‌های اخلاقی حرفه‌های گوناگون پاسخ داده و برای آن قواعد، ضوابط و اصول خاصی در محیط حرفه‌ای متصور می‌گردد به عبارت دیگر وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه‌ای رعایت کنند بدون آنکه الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف به مجازات‌های قانون دچار شوند.

مقایسه اخلاق فردی و اخلاق شغلی:

اخلاق فردی مسئولیت پذیری فرد است در برابر رفتار فردی خود صرفاً به منزله یک فرد انسانی، ولی اخلاق شغلی مسئولیت‌پذیری یک فرد است در برابر رفتار حرفه‌ای و شغلی خود به مثابه صاحب یک حرفه ، شغل یا پست سازمانی.

تئوری های متعددی در رابطه با اخلاق کسب و کار وجود دارد و انواع مختلفی را می توان یافت، اما آنچه که یک کسب و کار را متمایز می کند، شیوه های مسئولیت اجتماعی شرکتی، شفافیت و قابل اعتماد بودن، انصاف و شیوه های تکنولوژیکی آن است.

مسئولیت اجتماعی شرکت
مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) مفهومی است که نیازهای ذینفعان را برآورده می کند و در عین حال تأثیر برآورده شدن این نیازها را بر کارکنان، محیط زیست، جامعه و جامعه ای که کسب و کار در آن فعالیت می کند، در نظر می گیرد. البته، امور مالی و سود مهم هستند، اما باید در درجه دوم رفاه جامعه، مشتریان و کارکنان قرار گیرند – زیرا مطالعات به این نتیجه رسیده اند که حاکمیت شرکتی و شیوه های اخلاقی عملکرد مالی را افزایش می دهد.
۱

کسب و کارها باید خود را در قبال اثرات زیست محیطی، بشردوستانه، اخلاقی و اقتصادی خود مسئول و مسئول بدانند.
شفافیت و اعتماد
برای شرکت ها ضروری است که اطمینان حاصل کنند که عملکرد مالی خود را به شیوه ای شفاف گزارش می کنند. این نه تنها در مورد گزارش های مالی مورد نیاز، بلکه به طور کلی همه گزارش ها صدق می کند. به عنوان مثال، بسیاری از شرکت ها گزارش های سالانه را برای سهامداران خود منتشر می کنند.

بیشتر این گزارش‌ها نه تنها گزارش‌های ارائه‌شده به تنظیم‌کننده‌ها، بلکه چگونگی و چرایی تصمیم‌گیری‌ها، تحقق اهداف و عوامل مؤثر بر عملکرد را تشریح می‌کنند. مدیران عامل خلاصه ای از عملکرد سالانه شرکت می نویسند و چشم انداز خود را ارائه می دهند.

بیانیه های مطبوعاتی روش دیگری است که شرکت ها می توانند شفاف باشند. رویدادهای مهم برای سرمایه گذاران و مشتریان باید منتشر شود، صرف نظر از اینکه خبر خوب یا بد باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *