درکی نوین از اخلاق تجاری نوشته دکتر مازیارمیر

درکی نوین از اخلاق تجاری نوشته دکتر مازیارمیر

درکی نوین از اخلاق تجاری

 

 

مفهوم اخلاق حرفه‌ای

\"\"

اخلاق حرفه‌ای یکی از مسائل اساسی همه جوامع بشری است هر جامعه‌ای نیازمند آن است تا ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای مانند دلبستگی به کار ، روحیهمشارکت و اعتماد، ایجاد تعامل با یکدیگر و غیره تعریف و برای تحقق آن فرهنگ‌سازی کنند.

امروزه بسیاری از کشورها به این بلوغ فکری رسیده‌اند که بی‌اعتنایی به مسائل اخلاقی و فرار از مسئولیت‌ها و تعهدات اجتماعی به از بین رفتن موسسه و سازمان می‌انجامد به همین دلیل بسیاری از موسسات و سازمانهای موفق، برای تدوین استراتژی اخلاقی احساس نیاز کرده و به این باور رسیده‌اند که باید در سازمان یک فرهنگ مبتنی بر اخلاق رسوخ کند، از این رو کوشیده‌اند به تحقیقات درباره اخلاق حرفه‌ای جایگاه ویژه‌ای بدهند. لذا یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های مدیران کارآمد در سطوح مختلف چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمامی حرفه‌هاست تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل جامعه و حرفه خود بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند.

ویژگیهای اخلاق حرفه‌ای در افراد مربوط به حوزه فردی بوده اما وقتی از حوزه فردی و شخصی به حوزه کسب و کار گام بر می‌داریم اخلاق کار و یا اخلاق شغلی به میان می‌آید مانند اخلاق پزشکی، اخلاق معلمی، اخلاق مهندسی و نظایر آن در اینجا برای نمونه چگونه ممکن است سیستم یک بیمارستان یا دانشگاه غیراخلاقی باشد اما از پرستاران بخواهیم اخلاقی باشند. امروزه اخلاق حرفه‌ای نقش راهبردی در موسسات را داشته و متخصصان مدیریت استراتژیک، اصول اخلاقی شایسته در سازمان را از پیش شرط‌های مدیریت استراتژیک کارآ دانسته‌اند. در اخلاق حرفه‌ای مسئولیتهای اخلاقی سازمان در قبال محیط داخلی و خارجی است و این متمایز از حقوق کار است، در حالیکه حقوق کار نیز در آن وجود دارد. اصول اخلاق شایسته و کارآ از پیش شرطهای مدیریت استراتژیک کارآست و این اصول موجب بوجود آمدن یک موسسه یا سازمان کارآ می‌شود.

مفهوم اخلاق حرفه‌ای

اخلاق حرفه‌ای به معنای اخلاق کار و اخلاق مشاغل است.

الف ـ اخلاق کار(work ethics): اخلاق کار متعهد شدن انرژی ذهنی، روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی است در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه به هر نحو.

ب ـ اخلاق حرفه‌ای(professional ethics): یکی از شعبه‌های دانش اخلاقی است که می‌کوشد به مسائل و ارزش‌های اخلاقی حرفه‌های گوناگون پاسخ داده و برای آن قواعد، ضوابط و اصول خاصی در محیط حرفه‌ای متصور می‌گردد به عبارت دیگر وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه‌ای رعایت کنند بدون آنکه الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف به مجازات‌های قانون دچار شوند.

مقایسه اخلاق فردی و اخلاق شغلی:

اخلاق فردی مسئولیت پذیری فرد است در برابر رفتار فردی خود صرفاً به منزله یک فرد انسانی، ولی اخلاق شغلی مسئولیت‌پذیری یک فرد است در برابر رفتار حرفه‌ای و شغلی خود به مثابه صاحب یک حرفه ، شغل یا پست سازمانی.

اخلاق تجاری تضمین می کند که سطح مشخصی از اعتماد بین مصرف کنندگان و اشکال مختلف شرکت کنندگان در بازار با مشاغل وجود دارد. به عنوان مثال، یک مدیر پورتفولیو باید به پرتفوی اعضای خانواده و سرمایه گذاران کوچک فردی توجه کند که به مشتریان ثروتمندتر توجه می کند. این نوع اقدامات تضمین می کند که مردم از رفتار منصفانه برخوردار شوند.

مفهوم اخلاق کسب و کار در دهه ۱۹۶۰ آغاز شد، زیرا شرکت ها از جامعه مصرف کننده رو به رشدی که نگرانی هایی را در مورد محیط زیست، علل اجتماعی و مسئولیت شرکت نشان می داد آگاه تر شدند. تمرکز فزاینده بر روی «مسائل اجتماعی» از ویژگی های این دهه بود.

از آن زمان، مفهوم اخلاق تجاری تکامل یافته است. اخلاق تجاری فراتر از قوانین اخلاقی درست و غلط است. این تلاش می‌کند تا آنچه را که شرکت‌ها باید از نظر قانونی انجام دهند در مقابل حفظ مزیت رقابتی نسبت به سایر مشاغل تطبیق دهد. شرکت ها اخلاق تجاری را به روش های مختلفی نشان می دهند.

اخلاق تجاری سطح معینی از اعتماد بین مصرف کنندگان و شرکت ها را تضمین می کند و رفتار عادلانه و برابر عمومی را تضمین می کند.
اصول اخلاق تجارت
درک اصول اساسی که رفتار اخلاقی مطلوب را هدایت می کند و اینکه چگونه فقدان این اصول اخلاقی به سقوط بسیاری از افراد باهوش و با استعداد و کسب و کارهایی که آنها نمایندگی می کنند، کمک می کند، ضروری است.

به طور کلی ۱۲ اصل اخلاق تجاری وجود دارد:

رهبری: تلاش آگاهانه برای اتخاذ، ادغام و تقلید از ۱۱ اصل دیگر برای هدایت تصمیمات و رفتار در تمام جنبه های زندگی حرفه ای و شخصی.
مسئولیت پذیری: خود و دیگران را مسئول اعمالشان بدانید. تعهد به پیروی از شیوه های اخلاقی و اطمینان از پیروی دیگران از دستورالعمل های اخلاقی.
صداقت: شامل اصول دیگری مانند صداقت، قابل اعتماد بودن و قابل اعتماد بودن است. کسی که صداقت داشته باشد به طور مداوم کار درست را انجام می دهد و تلاش می کند تا خود را در سطح بالاتری نگه دارد.
احترام به دیگران: برای تقویت رفتار و محیط های اخلاقی در محیط کار، احترام به دیگران یک جزء حیاتی است. همه سزاوار کرامت، حریم خصوصی، برابری، فرصت، شفقت و همدلی هستند.
صداقت: حقیقت در همه مسائل کلیدی برای پرورش جو اخلاقی است. حقایق جزئی، نادیده انگاشتن، و اغراق یا کم بها دادن به کسب و کار کمکی به بهبود عملکرد آن نمی کند. اخبار بد باید به همان شیوه خبرهای خوب اطلاع رسانی و دریافت شود تا بتوان راه حل هایی برای آن ارائه داد.
احترام به قوانین: رهبری اخلاقی باید شامل اجرای کلیه قوانین محلی، ایالتی و فدرال باشد. اگر یک منطقه خاکستری قانونی وجود دارد، رهبران باید به جای سوء استفاده از یک شکاف، در سمت قانونی اشتباه کنند.
مسئولیت: مالکیت را در یک سازمان ارتقا دهید، به کارکنان اجازه دهید در قبال کار خود مسئول باشند و در قبال کارهای شما پاسخگو باشند.
شفافیت: ذینفعان افرادی هستند که به یک تجارت علاقه دارند، مانند سهامداران، کارکنان، جامعه ای که یک شرکت در آن فعالیت می کند و اعضای خانواده کارکنان. بدون افشای اسرار تجاری، شرکت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که اطلاعات مربوط به وضعیت مالی، تغییرات قیمت، شیوه‌های استخدام و اخراج، دستمزدها و ترفیع‌ها در دسترس علاقه‌مندان به موفقیت کسب‌وکار است.
شفقت: با کارمندان، جامعه اطراف یک کسب و کار، شرکای تجاری و مشتریان باید با نگرانی برای رفاه آنها رفتار شود.
انصاف: همه باید فرصت های یکسانی داشته باشند و با آنها یکسان رفتار شود. اگر یک عمل یا رفتار باعث شود شما احساس ناراحتی کنید یا منافع شخصی یا شرکتی را در برابر برابری، ادب و احترام مشترک قرار دهید، احتمالاً منصفانه نیست.
وفاداری: رهبری باید محرمانه و تعهد خود را به کارکنان و شرکت نشان دهد. الهام بخشیدن به وفاداری در کارکنان و مدیریت تضمین می کند که آنها به بهترین شیوه ها متعهد هستند.
نگرانی زیست‌محیطی: در دنیایی که منابع محدود است، اکوسیستم‌ها توسط شیوه‌های گذشته آسیب دیده‌اند، و آب و هوا در حال تغییر است، آگاهی از اثرات زیست‌محیطی یک کسب‌وکار و نگرانی در مورد آن بسیار اهمیت دارد. همه کارمندان باید تشویق شوند تا راه حل هایی را برای اقداماتی که می تواند به خسارات وارده اضافه کند، کشف و گزارش کنند.
چرا اخلاق تجاری مهم است؟
دلایل متعددی وجود دارد که اخلاق تجاری برای موفقیت در تجارت مدرن ضروری است. مهم‌تر از همه، برنامه‌های اخلاقی تعریف‌شده، کد رفتاری را ایجاد می‌کنند که رفتار کارکنان را هدایت می‌کند – از مدیران اجرایی گرفته تا مدیران میانی تا جدیدترین و جوان‌ترین کارمندان. هنگامی که همه کارکنان تصمیمات اخلاقی می گیرند، شرکت برای رفتار اخلاقی شهرت پیدا می کند. شهرت آن افزایش می یابد، و شروع به تجربه مزایایی می کند که یک نهاد اخلاقی درو می کند:

شناخت و رشد برند
افزایش توانایی مذاکره
افزایش اعتماد به محصولات و خدمات
حفظ و رشد مشتری
استعدادها را جذب می کند
سرمایه گذاران را جذب می کند
وقتی همه این عوامل با هم ترکیب شوند، بر درآمد یک کسب و کار تأثیر می گذارد. کسانی که شکست می خورند استانداردهای اخلاقی تعیین می کنند و آنها را اجرا می کنند، محکوم به یافتن خود هستند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *