سوالات متداول برای کاندیداهای شورای اسلامی شهر و روستاها

سوالات متداول برای کاندیداهای شورای اسلامی

سوالات متداول برای کاندیداهای شورای اسلامی

 

 

\"دکتر

 

 بنا بر ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ حداقل سن ۲۵ سال تمام.
ج ـ سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذ رأی در محل.
د ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
هـ ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
و ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافی.
تبصره ۱ـ
اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
تبصره ۲ـ
اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند.
تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.
بنابر ماده ۲۷ این قانون نیز اعضای هیأتهای اجرایی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه تحت مسئولیت خود
محرومند.
همچنین طبق ماده ۲۸ اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:
ـ رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، وزراء، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه
قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس
سازمان بازرسی کل کشور، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمان‌ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و
سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، رؤسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران
عامل بانک‌ها، رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن،
سرپرست کمیته امداد امام، رؤسای سازمان‌ها، مدیران عامل شرکت‌های دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات…)، سرپرست نهضت
سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و
سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه دو ماه قبل از
ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۲ـ استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل،
معاونین ادارات کل، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرس‌ها، قضات، رؤسای دانشگاه‌ها، رؤسای بانک‌ها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمان‌ها و
شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا، مدیران
و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر
آنکه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۳ـ شهرداران و مدیران مناطق و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آن از عضویت در
شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل
نباشند.
همچنین طبق ماده ۲۹ نیز اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:
الف ـ کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذیصلاح.
ب ـ کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند.
ج ـ وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروهک‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د ـ کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
هـ ـ محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی.
و ـ محکومین به حدود شرعی.
ز ـ محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی.
ح ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط ـ قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.
ی ـ محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسی باشند.
ک ـ وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف، رؤسای کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس‌های سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).

۱-ایا کاندیداهای شورای اسلامی روستاها می توانند استعفا بدهند چنانچه با استعفا تعداد اعضا کم شود انتخابات برگزار نخواهد شد تکلیف

چیست؟

پاسخ :

طبق ماده (۱۴)

مکرر قانون تشکیلات ‘ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ‘ عضویت در شوراها افتخاری است و شغل محسوب نمی شود بنابراین به

طریق اولی اعلام کاندیداتوری اصلا سمت نیست که بحث استعفا مطرح باشد و اگر منظور انصراف از داوطلبی است باید توجه داشت که کاندید

شدن برای عضویت در شورا حق افراد است و فرد می تواند از حق خود صرف نظر  کند .

طبق تبصره ماده (۴۶)

آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش در صورتی که تعداد داوطلبان برای تشکیل شورا کمتر یا برابر با تعداد اعضای اصلی

باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.

۲-با توجه به دریافت و ثبت اطلاعات و آمار جمعیتی سرشماری ۹۵ روستاها در سامانه انتخابات, تعدادی از روستاهایی که طبق سرشماری ۹۰

واجد شرایط برگزاری شورا بودند و در دوره چهارم , شورا در این روستاها تشکیل شده و اکنون دارای شورا میباشند, طبق سرشماری ۹۵ آمار

جمعیتی آنها به زیر ۲۰خانوار کاهش پیدا کرده است, اما علی رغم مورد مذکور, برای این روستاها آگهی ثبت نام از داوطلبان بارگزاری شده

است, در این مورد چه اقدامی را میبایست انجام داد؟

آیا در روستاهای مذکور انتخابات برگزار گردد؟

پاسخ:

برای برگزاری انتخابات شورای روستا در روستا ها باید بیست خانوار یا صد نفر جمعیت را داشته باشد و چنانچه طبق اعلام رسمی مرکز آمار

ایران یکی از دو شرط وجود نداشته باشد امکان برگزارری انتخابات در روستا وجود ندارد.

۳-با توجه به اینکه آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ که به فرمانداری ها ارسال شده فقط شامل جمعیت می باشد و تعداد خانوار را مشخص ننموده

تکلیف روستاهایی بالایی ۲۰ خانوار که جمعیت آنها زیر صد نفر می باشد چیست؟

پاسخ :

طبق ماده (۲)

قانون تقسیمات کشوری روستا واحد تقسیماتی است که حداقل بیست خانوار یا صد نفر جمعیت داشته باشد . لذا وجود یکی از

دو شرط موضوع ماده فوق الذکر کافی است برای اینکه واحد تقسیماتی روستا نامیده شده و انتخابات شورای روستا در آن برگزار گردد. بنابراین

در روستای دارای بیست خانوار با هر جمعیتی باید انتخابات شورای روستا برگزار گردد و همچنین است برای روستای با حداقل صد نفر جمعیت

با هر تعداد خانوار (ولو زیر بیست خانوار)

۴-طبق ماده ۴ قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ملاک تعداد اعضای شورای اسلامی روستایی تعیین شده، در

صورتیکه در ماده ۲۶ بند هـ ملاک تعداد خانوار تعیین گردیده است علی هذا استعلام می شود:

چنانچه روستایی به ۱۵۰۰ نفر جمعیت نرسیده اما بیشتر از ۲۰۰ خانوار دارد مدرک دیپلم از ثبت نام شوندگان اخذ گردد؟

یا بالعکس روستایی که به ۲۰۰ خانوار رسیده ولی حد نصاب ۱۵۰۰ نفر جمعیت ندارد شورای روستایی با اعضای ۵ نفر تشکیل شود؟

پاسخ:

ماده (۴) قانون تشکیلات ‘ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

در خصوص تعداد اعضای شوراهای روستایی با تعیین نصاب  جمعیتی است در حالیکه بند (ه) ماده (۲۶) قانون مذکور شرط مدرک تحصیلی با

نصاب جمعیتی را بیان میدارد و این دو ماده دو حکم جداگانه را عنوان نموده است و هیچ ارتباط و مغایرتی ندارند .

لذا سواد خواندن و نوشتن برای روستاهای تا دویست خانوار با هر جمعیتی ملاک تحصیلی است و داشتن دیپلم برای روستاهای بالای دویست

خانوار با هر نصاب جمعیتی ملاک مدرک تحصیلی است.

۵- آیا داوطلبان شوارهای اسلامی شهر اگر در زمان ثبت نام خارج از کشور باشند وکیل آنها می توانند برای ثبت نام نامبرده مراجعه نمایند؟

 

پاسخ:

 

خیر طبق ماده (۴۷) آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر داوطلب عضویت در شورا باید شخصا پرسشنامه اعلام داوطلبی را در

حضور مسوول ثبت نام تکمیل نمایند.

 

۶-یا کسانیکه که در دوره های قبل عضو شورا بوده اند از مجموعه چند روستا به شهر تبدیل شده اند میتواند از شرط مدرک

معاف باشند؟

 

تبصره (۱) بند(ه) ماده (۲۶) قانون تشکیلات ‘ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور‘ شرط استفاده از معافیت از مدرک تحصیلی ،

کاندیداتوری در همان محل کاندیدای عضویت در شورا تعیین شده  است . لذا با تغییر مکان شورا و ماهیت شورا ، امکان استفاده از معافیت

مذکور وجود ندارد. لذا به جهت تغییر در ماهیت شورای روستا به شهر در موضوع استعلامی ، کاندیدای عضویت در شورای شهر باید شرط مدرک

تحصیلی موضوع بند (هـ) ماده (۲۶) قانون فوق الذکر را داشته باشند.

 

۷-منظور ازطرح سوال نامزدشورای اسلامی روستادرثبت نام اولیه وتکمیل فرم وارایه مدارک بوده درسوال قبلی (ایانامزدشورا

می تواندمانند ریاست جمهوری نماینده تام الا اختیاربرای ثبت نام وتکمیل فرم ومدارک ثبت نامی داشته باشد)

 

تبصره (۱) بند(ه) ماده (۲۶) قانون تشکیلات ‘ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور‘ شرط استفاده از معافیت از مدرک تحصیلی ،

کاندیداتوری در همان محل کاندیدای عضویت در شورا تعیین شده  است . لذا با تغییر مکان شورا و ماهیت شورا ، امکان استفاده از معافیت

مذکور وجود ندارد. لذا به جهت تغییر در ماهیت شورای روستا به شهر در موضوع استعلامی ، کاندیدای عضویت در شورای شهر باید شرط مدرک

تحصیلی موضوع بند (هـ) ماده (۲۶) قانون فوق الذکر را داشته باشند.

 

۸-آیا نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شخصاَ باید برای ثبت نام مراجعه نمایند یا نماینده آنان که معرفی

نامه از طرف آنها داشته باشد می تواند برایشان ثبت نام نماید. بطو ر مصداقی اگر فردی در ماموریت سازمانی خارج از کشور

باشد مثلاَ در کشور سوریه ماموریت داشته باشد آیا نماینده وی می تواند برای او ثبت نام کند یا باید خودش ثبت نام کند.

 

پاسخ:

 

خیر. طبق ماده (۴۷) آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و و ماده (۴۸) آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و

بخش ‘ داوطلبان عضوییت در شوراها باید شخصا پرسشنامه داوطلبی را در حضور مسئول ثبت نام تکمیل نمایند.

 

۹-آیا رزمندگان که بعنوان ایثارگر محسوب می شوند می توانند از یک مقطع بالاتر در ثبت نام شوراها استفاده نمایند؟ فردی

دارای مدرک دیپلم بوده و می خواهد در یک شهر داوطلب شود و ایشان رزمنده دوران دفاع مقدس می باشد. آیا می تواند؟

در صورتی که نامبرده جانباز یا فرزند شهید باشد چطور؟

 

در ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ایثارگر تعریف شده است و در تبصره بند (و) آن رزمندگان از تسهیلات قانون مذکور برای

ایثارگران مستثنی شده اند . و طبق ماده (۲۸) قانون فوق الذکر احراز یک مدرک بالاتر صرفا برای شهدا ‘ مفقودان ‘ جانبازان و آزادگان تعیین شده

است . لذا به نظر میرسد رزمندگان نمی توانند از امتیاز یک مقطع بالاتر استفاده کنند.

۱۰- تبصره یک ماده ۲۶ قانون شوراهای اسلامی شرط معافیت مدرک تحصیلی را منوط به عضویت دردوره های قبل شوراها

وکاندیداتوری درهمان محل نموده است.آیا فرد یا افرادی که دردوره اول ودوم شوراهای اسلامی با مدرک تحصیلی زیردیپلم

درشورای اسلامی شهر عضوبوده اندواکنون نیز مدرک تحصیلی آنان زیردیپلم می باشد نیزمی توانند از شرایط مندرج در تبصره

۱ ماده ۲۶ قانون مبتنی برکاندیداتوری درهمان شهر بامدرک تحصیلی زیردیپلم استفاده نمایند یاخیر

 

پاسخ

 

آری طبق صراحت تبصره (۱) بند (ه) ماده (۲۶) قانون تشکیلت وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور کسانی که در دوره های قبل عضو

شورا بوده اند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند از شرط مدرک تحصیلی کاملا معافند.

۱۱-آیا فرد ساکن یک روستایی که در حاضر دهیار یک روستای دیگر(و نه روستای محل سکونت خود) است می تواند کاندیدای شورای اسلامی روستای محل سکونت خود شود یا خیر؟

پاسخ :

طبق ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ، بند (۳) ماده (۲۸) قانون مذکور اصلاح

گردیده و شاغلین در شهردای ها از شمول استعفا برای عضویت در شوراها خارج شده اند و منعی برای کاندیداتوری شاغلین در شهرداری ها

برای انتخابات شوراها وجود ندارد.

۱۲- شرط پایان خدمت و یا معافیت تحصیلی برای کاندیداهای محترم چیست ؟

پاسخ:

دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان و معافیت تحصیلی و حوزوی در این خصوص قابل قبول نمی باشد.

مازیار میر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *