نمونه سوالات اخلاق حرفه ای شرکت گاز

نمونه سوالات اخلاق حرفه ای شرکت گاز

نمونه سوالات اخلاق حرفه ای شرکت گاز

 

سرفصلهای استراتزیک در اخلاق حرفه ای برای مدیران و کارشناسان

·         مفاهیم پایه در اخلاق حرفه ای به صورت عام و اخلاق حرفه‌ای؛

·         ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای برای مدیران و کارشناسان

·         مبانی نظری اخلاق حرفه‌ای در اسلام و نمونه‌های رفتار رهبران

·         عوامل پایه اخلاق حرفه‌ای چرا و جطور و جگونه

·         تحلیل فرهنگ سازمانی در واحدهای مختلف صنعتی و اخلاق حرفه‌ای؛

·         مبانی ترویج اخلاق حرفه‌ای و اصول ترویج اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه فردوسی مشهد؛

·         چرایی ارجحیت منافع سازمانی بر منافع فردی

·         بررسی نمونه‌های رفتاری اخلاق حرفه‌ای مرتبط با شغل شرکت کنندگان (مشارکت در دوره)؛

·         دستاوردهای اخلاق حرفه‌ای برای کارکنان و مدیران

 

 

مقدمه

یکی از عمده ترین دغدغه های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب بـرای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه ها است تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسایل در جامعه و حرفه خود به کار بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند. مبحث اخلاق حرفه ای به این دغدغه پاسخ داده است.

تعریف اخلاق حرفه ای

مجموعه‌ای از قوانین که در وهله اول از ماهیت حرفه و شغل به دست می آید.
اخلاق حرفه ای، یک فرایند تفکر عقلانی است که مجموعه ای از کنش ها و واکنش های اخلاقی پذیرفته شده است که از سوی سازمان ها و مجامع حرفه ای مقرر می شود تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد.
رفتاری متداول در میان اهل یک حرفه است.
مدیریت رفتار وکردار آدمی هنگام انجام‌دادن کارهای حرفه‌ای است.

مبانی اخلاق حرفه‌ای

۱- خود مختاری حرفه‌ای
یک مدیر باید در حرفه خود مسائلی مانند صداقت، دقت، قابل اعتماد بودن، گشوده بودن به فضای انتقاد و ارزیابی، پرهیز از جزمیت، احترام به زیردستان و اطرافیان، توجه به حریم خصوصی و مسئله حفظ اسرار افراد را سرلوحه خویش قرار دهد.

۲- خودفهمی حرفه‌ای
افراد تنها با فهم از کار و فعالیت حرفه‌ای خود، فلسفه آن و نسبتش با زندگی مردم است که به درک اخلاقی از آن نائل می آیند و در نتیجه، در مناسبات خود با طبیعت و جهان پیرامون خود، نوعی احساس درونی از تعهد به آن ارزش‌ها پیدا می کنند.

۳- بی‌طرفی و عدم جانب‌داری
فردی که اخلاق حرفه‌ای را در زندگی شغلی ش به کار می گیرد، نباید جانب‌داری غیرعقلانی نسبت به منبعی که دارای صفات غیراخلاقی است نشان دهد.

 ۴- فراتر رفتن از مفهوم معیشتی
زمانی که افراد در فعالیت و کسب‌ وکار حرفه‌ای خود از سطح گذران زندگی مادی فراتر می آیند، دست‌کم سه سطح دیگر از فعالیت‌های علم و فناوری برای آن ها معنا می یابد:

۵- احساس کارآیی
اثربخشی و تولید کیفیت به عنوان ارزش افزوده
احساس خدمت به مردم و مفید واقع‌شدن
احساس رهاسازی از طریق بازتوزیع فرصت‌ها و نقد قدرت.

هدف آموزش اخلاق حرفه ای

– محقق کردن این امر است که در سازمان چه ارزش هایی را چه موقع باید حفظ و اشاعه نمود.
– تصحیح و تقویت انگیزش
–  ارتقاء مهارت
– افزایش توان وتحول نگرش

اهداف آموزش اخلاق حرفه ای:

– موفقیت از اخلاق حرفه‌ ای سرچشمه می گیرد.
– اخلاق حرفه‌ ای از اعتماد آفرینی ایجاد می ‌شود.
– اعتماد آفرینی از پیش‌ بینی رفتار ایجاد می ‌شود.
– پیش‌ بینی رفتار از مستمر بودن و قانونمند بودن رفتار سرچشمه می گیرد.
– مستمر بودن و قانونمندی از مسئولیت ناشی می ‌شود.
– مسئولیت از قانون و باورهای فرد شکل می ‌گیرد.

مسئولیت‌پذیری
در این مورد فرد پاسخ‌گوست و مسئولیت تصمیم‌ها و پیامدهای آن را می پذیرد؛ سرمشق دیگران است؛ حساس و اخلاق‌مند است؛ به درستکاری و خوشنامی در کارش اهمیت می دهد؛ برای ادای تمام مسئولیت‌های خویش کوشاست و مسئولیتی را که به عهده می گیرد، با تمام توان و خلوص نیت انجام می دهد.

برتری جویی و رقابت‌طلبی
در تمام موارد سعی می کند ممتاز باشد؛ اعتماد به نفس دارد؛ به مهارت بالایی در حرفه خود دست پیدا می کند؛ جدی و پرکار است؛ به موقعیت فعلی خود راضی نیست و از طرق شایسته دنبال ارتقای خود است؛ سعی نمی کند به هر طریقی در رقابت برنده باشد.

صادق بودن
مخالف ریاکاری و دورویی است؛ به ندای وجدان خود گوش فرا می دهد؛ در همه حال به شرافت‌مندی توجه می کند؛ شجاع و با شهامت است.

احترام به دیگران
به حقوق دیگران احترام می گذارد؛ به نظر دیگران احترام می گذارد؛ خوش‌قول و وقت‌شناس است؛ به دیگران حق تصمیم‌گیری می دهد؛ تنها منافع خود را مرجح نمی داند.

رعایت و احترام نسبت به ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی
برای ارزش‌های اجتماعی احترام قائل است؛ در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت می کند؛ به قوانین اجتماعی احترام می گذارد؛ در برخورد با فرهنگ‌های دیگر متعصبانه عمل نمی کند.

عدالت و انصاف
طرفدار حق است؛ در قضاوت تعصب ندارد؛ بین افراد از لحاظ فرهنگی، طبقه اجتماعی و اقتصادی، نژاد و قومیت تبعیض قائل نمی‌شود.

همدردی با دیگران
دلسوز و رحیم است؛ در مصائب دیگران شریک می شود و از آنان حمایت می کند؛ به احساسات دیگران توجه می کند؛ مشکلات دیگران را مشکل خود می داند.

وفاداری
به وظایف خود متعهد است؛ رازدار دیگران است؛ معتمد دیگران است.

اخلاق حرفه ای مدیران:

– ارزشیابی عملکرد‌های اخلاقی کارکنان.
– اخلاقی کردن هدف‌های سازمان.
– اشاعه ارزش‌ها و مسائل اخلاقی در سازمان.
– اخلاق‌ورزی در زندگی شخصی.
– اهمیت دادن به اخلاق حرفه‌ای در شغل.
– برخورد عقلانی و روشمند در مواجهه با مشکلات اخلاقی پیش‌آمده در سازمان و اقدام برای برطرف کردن آنها.
– عنایت خاص به آموزش اخلاق حرفه‌ای.
– تهیه و تدوین منشور اخلاقی مربوط به سازمان با مشارکت همه اعضای سازمان.

عوامل تأثیرگذار بر اخلاق حرفه‌ای

۱- جنبه فردی

یعنی ویژگی ها و خصوصیات فردی، ارزش‌های مذهبی، ملاک‌های شخصی، عوامل خانوادگی، باورها و اعتقادات و شخصیت از جمله عوامل تأثیرگذار بر اخلاق حرفه‌ای از جنبه فردی هستند. مسلماً فردی که فاقد صلاحیت‌های اخلاقی شایسته از لحاظ فردی باشد، از معیار‌های اخلاق حرفه‌ای متناسبی نیز برخوردار نخواهد بود.

۲- جنبه سازمانی

عواملی مثل رهبری، مدیریت، ارتباط با همکاران، ارتباط با زیردستان و فرادستان، نظام تشویق و تنبیه، انتظارات همکاران، قوانین و مقررات و رویه‌ها، جو و فرهنگ سازمانی در این حیطه قرار می گیرند. بدیهی است که نا مطلوب بودن عوامل مزبور، عامل تهدیدکننده اخلاق حرفه‌ای خواهد بود و بالعکس.

۳- جنبه محیطی

عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و همچنین دیگر سازمان‌ها و عوامل رقابتی بین آنها، از جمله عوامل تأثیرگذار بر اخلاق حرفه‌ای است.

بر این اساس می توان گفت رعایت اخلاق حرفه‌ای در سازمان، امری ضروری است تا سازمان از یک سو جامعه را دچار تعارض نکند و از سوی دیگر، با اتخاذ تصمیمات منطقی و خردمندانه منافع بلندمدت خود را تضمین کند.
جامعه ما نیازمند آن است تا ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای مانند دلبستگی به کار، روحیه مشارکت و اعتماد، ایجاد تعامل با یکدیگر و… تعریف، و برای تحقق آن فرهنگ‌سازی شود. امروزه بسیاری از کشورها در جهان صنعتی به این بلوغ رسیده‌اند که بی اعتنایی به مسائل اخلاقی و فرار از مسئولیت‌ها و تعهدات اجتماعی، به از بین رفتن بنگاه می انجامد. به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌های موفق برای تدوین استراتژی اخلاقی احساس نیاز کرده، و به این باور رسیده‌اند که باید در سازمان یک فرهنگ مبتنی بر اخلاق رسوخ کند. از این‌رو، کوشیده‌اند به تحقیقات درباره اخلاق حرفه‌ای جایگاه ویژه‌ای بدهند.

۱- محورهای منشور اخلاقی برچندپایه است؟نام ببرید(چهار مورد)

نظم و انضباط در محل کار

آراستگی ظاهری

وقت شناسی

برخورد خوب با ارباب رجوع و رعایت ادب و احترام و نزاکت

انجام امور بر اساس عدل و انصاف

انجام امور ارباب رجوع در کمترین زمان ممکن

۲- ویژگیهای منشور اخلاق حرفه ای شرکت  رانام ببرید؟(دومورد)

فراگیر نسبت به همه عناصر محیط وابعاد بنگاه 

قابل تحقق واجرا

عاری از ابهام در سه سطح زبان،مفاهیم ،ساختار

اولویت بندی در مسؤلیتها

متلائم و سازگار

۳-مقصود از اخلاق حرفه‌ای چیست؟

مجموعه قواعدی است که باید افراد داوطلبانه و براساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه‌ای رعایت کنند؛ بدون آن‌ که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازات‌های قانونی دچار شوند.

۴-منشأ اخلاق خوب و بد چیست؟

اخلاق انسان، منشأ و پایگاه دارد. منشأ اخلاق خوب و بد، عقیده خوب و بد است. عقیده خوب باعث پیدایش اخلاق خوب می شود؛ و عقیده بد باعث پیدایش اخلاق بد می شود.

۵- در اسلام چند نوع کار به‌رسمیت شناخته شده است؟نام ببرید

۱٫ کار یدی (فیزیکی) نظیر کار دهقانان، کارگران و…

۲٫ کار فکری، مغزی، نظیر معلمان و نویسندگان و…

۳٫ کار احساسی و عاطفی نظیر کار هنرمندان، پرستاری از نوزادان و بیماران و…

 

۶-یکی از تأکیدات مهم اسلام به انسان‌ها چیست؟

یکی از تأکیدات مهم اسلام به انسان‌ها این است که همواره در همه عرصه‌های گوناگون زندگی، از جمله تأمین نیازهای اقتصادی و معیشتی به‌صورت جدی و مستمر تلاش کنند تا در پرتو چنین تلاش‌هایی، جامعه دینی هم از جهت فردی و هم از نظر اجتماعی به اهداف خود نائل آید.

۷-اخلاق چیست ؟

اخلاق  از کلمه ی خلق است و معنای آن و یژگی های ثابت  ودائمی درونی هرکسی است . اخلاق اعم از صفات خوب وبدی است که در درون انسان ریشه دوانیده. اخلاقیات مجموعه قوانین کردار و ارزش هایی که در یک جامعه به عنوان هنجار شناخته می شود.

    خُلق یعنی خوی، طبع، سجیه، عادت ، و جمع آن اخلاق است.

اخلاق سرمایه و بهترین و عالیترین دارایی ما است.

۸-عمل اخلاقی چیست؟

آن نوع عمل که بتوان در مورد خوب یا بد بودن آن قضاوت کرد . می‌تواند آگاهانه یا بی اختیار و عادتی باشد . مثل یک بار بخشیدن و دروغ گفتن و …

۹-اخلاق بر چند قسم است؟

ـ اخلاق مربوط به قلب. مانند دلسوزى و حسد.

ـ اخلاق مربوط به اعضاى بدن. مانند راستگویى و دروغگویى.

۱۰-صفت اخلاقی چیست؟

عامل انجام یک عمل اخلاقی در شرایط خاص، به طور ناخودآگاه و شرطی مثل بخشندگی و دروغگویی

۱۱-صرفه جویی چیست؟

صرفه جویی به معنی کم مصرف کردن نیست، بلکه جلوگیری از مصارف غیر ضروری می باشد. در واقع همان بهینه مصرف کردن است.  

۱۲-هدف از اصلاح الگوی مصرف درچیست؟

        دستیابی به الگویی بهینه و پایدار در استفاده از منابع  انسانی ، مادی در تمام مراحل تولید تا مصرف است که نه تنها موجب افزایش بهره وری است که امکان عبور موفق یک جامعه از رکودهای احتمالی اقتصادی آینده را نیز فراهم می کند و این خود نیازمند اصلاح الگوی مدیریت در استفاده بهینه از امکانات است.

۱۳-امام صادق (ع) درباره ی سعه صدر چه می فرماید؟

امام صادق (ع) می فر ماید: اگر کسی به مسلمانی توهین کند گناهش همانند آن است که جنگ با خدا کرده باشد.

۱۴-رمز پیروزی مردان بزرگ ورهبران انقلاب های سرنوشت سازما چه بوده است؟

رمز پیروزی مردان بزرگ ورهبران انقلاب های سرنوشت ساز، همین تسلط و سعه صدربوده است.

۱۵-اسراف در لغت یعنی چه؟

به معنای تجاوز کردن و از حدّ گذشتن در هر کاری است که انسان انجام می دهد .

۱۶-اسراف در اصطلاح علم اخلاق چیست؟

هر گونه زیاده روی در کمیت و کیفیت و بیهوده گرایی و اتلاف و مانند آن را شامل می شود و اصل در اسراف تجاوز حدّ است .

۱۷-مصادیق اسراف رانام ببرید؟

اسراف مصداق های وسیعی دارد :اسراف در مال،اسراف در عمر،اسراف در سلامتی،اسراف در جوانی،اسراف در قدرت،اسراف در تحصیل متاع دنیای فانی و …

۱۸-اسراف تجلی و ظهور سه خصوصیت منفی آدمی است آنها را نام ببرید؟

۱ – جهل و نادانی .

۲ – خطا .

۳ – غفلت

۱۹-بهره وری چیست؟

در فرهنگ لغت فارسی، به معنای بهرهبرداری، کامیابی و با فایدگی است و در پژوهشها به معنای راندمان، بازدهی، مولّدیت و باروری به کار میرود.

۲۰-فرهنگ سازمانی دارای کارکردها، وظایف و یا نقشهای متفاوتی است هرکدام رابه طور خلاصه شرح دهید؟

کنترل رفتار

برقراری ثبات در شیوه های انگیزش

هویت بخشی

۲۱-خطرناک ترین رویداد انسانی  دراخلاق اداری چیست؟

انحطاط اخلاقی و شکسته شدن مرزهای اخلاقی است که در این صورت هیچ چیز به سلامت نخواهد ماند و انسانیت انسان فرو می ریزد.

۲۲-مواردی که می تواند در انسان تحولی پایدار ایجاد کندنام ببرید؟(سه مورد)

اصل اول : اجرای تکنیک های تکنولوژی فکر

اصل دوم: مراقبت از ضمیر ناخود اگاه

اصل سوم:مراقبه

اصل چهارم:اجرای اصول تکنولوژی عشق

اصل پنجم:هدف و برنامه ریزی در زندگی

اصل ششم:اجرای شبهای قدر

اصل هفتم:اصل تغییر در الگوها برای اجرای اصل خود هشیاری

اصل هشتم:بکارگیری جملات تأکیدی مثبت

اصل نهم: تصویر سازی ذهنی

۲۳-وظایف اخلاقی هیات مدیره چیست؟(سه مورد)

مواجهه هوشمند با معضلات اخلاقی

ترویج ارزشهای اخلاقی و آموزش اخلاق ورزی در بنگاه.

وقوف بر تبعات اخلاقی تصمیم های هیات مدیره.

تدوین،تصویب و اعلام منشور اخلاقی سازمان.

نظارت برپای بندی به منشور اخلاقی

تبلیغ اقدامهای اخلاقی بنگاه.

اخلاق ورزی در زندگی شخصی.

اخلاق ورزی در شغل.

اخلاقی سازی آرمان و اهداف سازمان.

نظام مند کردن همه امور حرفه ای در سازمان.

جهت گیری اخلاقی نظامهای حرفه ای در بنگاه.

ارزیابی مستمر عملکرد اخلاقی بنگاه.

۲۴-رفتار ضد اخلاقی متأثر از دو علت است آنها رابیان کنید؟

 

استانداردهای اخلاقی فرد متفاوت از استانداردهای جامعه است.

 فرد به رأی خود ترجیح می دهد خودخواهانه رفتار کند

۲۵-از عمده ترین موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازما ن چیست؟

بلاتکلیفی سازمانی است. پیچیده ترین وضعیت بلاتکلیفی اخلاقی، تعارضات اخلاقی است، یعنی وضعیتی که فرد یا سازمان، با دو راهه ای مواجه می شود و راه سومی نمی یابد و هر دو راه نیز غیراخلاقی اند.

 

۲۶- نقش سعه صدر در گره گشایی از کار مردم را دریک اداره توضیح دهید؟

کارمندی که پشت میز اداره اش نشسته ورئیسی که بر مسند ریاست تکیه زده ،باید خوش برخورد بوده وسعه صدر داشته باشد .کسی که ارباب رجوع داردسعه صدرش باید به قدری باشد که بتواند با پرتوقع ها بسازد. با تبسم جواب دهد و مردم را به اسلام وانقلاب بدبین نکند و اگر با افرادی مواجه گردد که زود عصبانی می شوند (حتی بیجا) بر اعصابش مسلط گردد ویا درباره افرادی که نادان هستند ( و تعدادشان کم نیست)  و تا حاجت وخواسته شان برآورده نمی شود  به انقلاب  جسارت می کنند ، سعه صدر به خرج دهد وبه مسلمان توهین نکند، امام صادق (ع) می فر ماید: اگر کسی به مسلمانی توهین کند گناهش همانند آن است که جنگ با خدا کرده باشد.

۲۷- نتایج سعه صدر را مختصرا توضیح دهید؟

اگر کسی سعه صدر داشته باشد ، اراده اش قوی می گردد. وقتی اراده اش قوی شد تسلط  براعصاب پیدا می کندودرنتیجه باآرامش و حوصله حرف می زند. وبا مراجعه کنندگانش برخوردمنطقی می کندو آنان را راضی وخوشحال راه می اندازد.به جرأت می توان گفت که تأثیر سعه صدر، ازهرقدرت ومکنتی وازهر لشکرمجهزی برای انسان بیشتر است.

۲۸- سه مورد از رفتارهایی که ارزش شخصیت و عزت نفس کار کنان را در محل حفظ می کند نام ببرید.

۱-    بدون کوچک کردن خود رئیستان را کارآمد جلوه دهید

۲-گله و شکایت نکنید

۳-مطمئن شوید که شرایط کاری مناسب است

 ۴-همیشه از اکثریت پیروی نکنید

۵- اجازه ندهید تا عنوان دلقک و ساده لوح ، بخش را به شما بدهند

 ۶-مشکلات شخصی را به محل کار نبرید

 ۷-جلوی خشم خود را بگیرید و احساساتتان را کنترل کنید

 ۸-مراقب آزار و اذیت ها باشید

 ۹-خلاقیت و توانایی خود را در مدیریت اثبات کنید.

۲۹- ازموانع رشد اخلاق حرفه ای درسازمانهاچهار مورد نام ببرید.

۱: فقدان نگرش راهبردی به اخلاق حرفه ای

۲: تحویلی نگری

۳: فرافکنی

۴: مشتری مداری ابزارانگار و نه اصیل

۵: فقدان انگیزش

۶: نارضایتی شغلی

۷: فقدان مهارت تصمیم گیری

۸: بلاتکلیفی یا تعارضات اخلاقی

۹: فقدان نظام های جامع و اخلاقی

۱۰: لقمه انگاری بجای امانت انگاری

۱۱: موانع فیزیکی و روانی محیط کار

۳۰ – چند نوع مسئولیت پذیری وجود دارد؟

مسئولیت پذیری حرفه ای یعنی مسئولیت ما در قبال شغل

مسئولیت پذیری قانونی (حقوقی و کیفری)

مسئولیت پذیری اخلاقی در قبال حقوق افراد

۳۱- پنج مورد از موارد اصول اخلاقی را نام ببرید.

امانت داری خدمت گذاری- مسئولیت پذیری- انظباط کاری- پیگیری- مهر ورزی- حوصله مندی و بردباری عدالت خواهی- خوش خوئی و خوش رفتاری

۳۲- نقش فرهنگ سازمانی در ارتقاء یا کاهش بهره وری توضیح دهید.

فرهنگ سازمان نقش مهمی در ارتقاء و یا کاهش بهره وری سازمان می تواند ایفا نماید. فرهنگ سازمان می تواند تشویق کننده تنبلی و تن پروری و یا پر کاری و تلاش، کیفیت و دقت در انجام کارها و …. باشد. فرهنگ سازمان می تواند مانع بهره وری و یا تسهیل کننده آن در مجموعه سازمان باشد.

۳۳- تکلیف انسان در برابر اخلاق چیست؟

 تکلیف انسان بدیهى است. انسان باید خود را به فضائل اخلاقى آراسته گرداند، و از اخلاق بد دورى کند. به این دلیل که اخلاق نیک براى انسان کمال است و اخلاق بد، نقص و کمبود، و انسان ذاتاً و فطرتاً طالب کمال است، و از نقص و کمبود نفرت دارد.

۳۳- آیا انسان قادر است خود را به فضائل اخلاقى بیاراید، و از رذائل اخلاقى دور گرداند؟

البته، روان انسان مانند یک لوح سفید است که هر رنگى را مى پذیرد، اما در عین حال، روان انسان به آسانى رام نمى شود. بنا بر این، رنگ آمیزى آن بخصوص با فضائل اخلاقى نیاز به تکرار و تمرین دارد، تا آن صفت بصورت عادت در بیاید و جزء طبیعت انسان شود، و انسان خود بخود به کارهاى نیک و اخلاق خوب تمایل نشان دهد، و بدون هیچ دردسر و تردیدى صفات پسندیده را از خود ظاهر سازد. حالت روانى انسان، وقتى مى خواهد صفت خوبى را کسب کند، درست مانند وضعى است که آدمى در موقع فراگیرى صنعت یا حرفه اى و آموختن دانشى دارد، و همانطور که وقتى کسى مى خواهد صنعتگر شود باید مدتها آموزش ببیند و تمرین کند و اندک اندک نقائص کارش را برطرف کند، تا زمانى که یک استاد کار ماهر شود و به طور خود بخود و بدون هیچ دردسر امور مربوط به حرفه اش را با کمال مهارت انجام دهد، اخلاق هم همین حالت را دارد.

مثلاً، اگر انسانى بخواهد راستگو شود، باید مدتى خود را به زحمت بیندازد، و خود را وادار کند که دروغ نگوید. بارها و بارها باید این عمل را تکرار کند، تا آنکه راستگویى برایش بصورت عادت درآید. پیداکردن هر صفتى براى انسان به همین اندازه نیاز به تمرین دارد بخصوص اگر صفات خوب باشد، زیرا مهار کردن نفس و آراستن آن به فضائل اخلاقى سخت تر است.

۳۴- موضع اسلام در زمینه اخلاق چیست؟

ج: اسلام به فضائل امر مى کند و از رذائل نهى مى کند.

۳۵- اصلاً، خود را به زحمت انداختن و فضائل اخلاقى را کسب کردن و صفات بد را از خود دور کردن چه فایده اى دارد؟

ج: فضائل اخلاقى، هم براى فرد سودمند است و هم براى جامعه، و رذائل اخلاقى، هم براى فرد و هم براى جامعه زیان آور. مثلاً، شادابى و تحرک که از فضائل اخلاقى است، پیشرفت و ترقى و تعالى انسان را تضمین مى کند، و به ترقى و تعالى جامعه نیز کمک مى کند. به عکس، سستى و تنبلى هم براى فرد مضر است و هم براى جامعه.

۳۶-  بعضى مى گویند: اخلاق، محصول اختلافات طبقاتى است آیا این درست است؟ آیا اخلاق فقط به درد جامعه طبقاتى مى خورد؟

ج: ما از کسانى که این حرف را مى زنند، مى پرسیم که: آیا عدالت زاییده این شکل طبقاتى جامعه است و فقط در جامعه طبقاتى، عدالت پسندیده است، و اگر شکل جامعه تغییر پیدا کند، عدالت دیگر به درد نمى خورد و ظلم باید جاى عدل را بگیرد؟

آیا خیانت، فقط در جوامعى که اختلافات طبقاتى بر آنها حاکم است بد است؟ و در جامعه بى طبقه، خیانت یک فضیلت اخلاقى و نوعى امتیاز به حساب مى آید؟

بنا بر این، فضائل اخلاقى همیشه فضیلت اند، و صفات بد همیشه زشت و بد، و شکل جامعه، تجدّد، تمدن و غیره، در اصول اخلاقى تاثیرى ندارند.

۳۷-  فضائل اخلاقى کدامند؟

بسیارند، از جمله:

۱ ـ راستى و راستگویى:     ۲ ـ امانت:     ۳ ـ شجاعت  ۴ ـ سخاوت   ۵ ـ غیرت:  ۶ ـ تعاون:

۷ـ شادابى و تحرک    ۸ ـ نظم و انضباط:     ۹ ـ مبارزه با فساد    : ۱۰   ـ نظافت و پاکیزگى:

۱۱ ـ میانه روى:        ۱۲ـ عدالت:      ۱۳ ـ تدبیر زندگى:      ۱۴ ـ مدارا و گذشت:  ۱۵ ـ تقوى:

۱۶ ـ دانش:           ۱۷ـ انس و الفت:     ۱۸ ـ همت:            ۱۹ ـ استقامت :      ۲۰ ـ اخلاق:

 

۳۸- با چه اخلاق و رفتار های در محیط کا ر وبا می توانید اعتماد و احترام همکاران ، مدیر وارباب رجوعرا نسبت به خود جلب نمائیم؟

۱- بله قربان گو نباشید   ۲ – خوب صحبت کنید     ۳ – وقت شناس باشید  ۴- تکالیفتان را انجام دهید

۵- سفیری لایق باشید    ۶-  نتیجه نشان دهید   ۷- لاف نزنید            ۸- خونسردی خود را حفظ کنید

۹- خوب لباس بپوشید   ۱۰- مراقب نوشیدنتان باشید   ۱۱- زندگی خصوصیتان را خصوصی نگاه دارید

۱۲- شوخی بی اندازه نکنید    ۱۳- جدی باشید تا جدی گرفته شوید

۳۹- احتکار چیست ؟

احتکار از حکر در اصل به معنای حبس کردن است و از این رو گردآوری و حبس کالا به انتظار گرانی آن را احتکار و حکره گویند. بنابراین دو عنصر حبس و انتظار گران شدن در مفهوم لغوی این واژه نهفته است.‏

۴۰-احتکار و تاثیر آن در کسب وکار را توضیح دهید.

احتکار اقتصاد را ترور می کند!   

احتکار یا همان ترور اقتصادی، یکی از عوامل فساد اجتماعی به حساب می‌آید، که بیشتر از نظر اقتصادی بر پیکره جامعه آسیب می‌زند. پس بر هر مسلمانی واجب است که از احتکار کالا و لوازم ضروری و مورد نیاز مردم جامعه بپرهیزند.

احتکار کالا و نیازهای ضروری مردم باعث تورم اقتصادی می‌شود و نظم جامعه را بر هم می‌زند و از آن جهت که باعث سختی و فشار بر مردم در تامین کالای مورد نیاز می‌شود ،ممنوع است.

بر تمام مسلمانان جهان لازم و در هر جامعه ای متناسب با آن جامعه ارزش هایی تعریف شده که مورد توجه واحترام می باشد و از آن به ارزش اجتماعی یاد می شود مثل حقوق شهروندی، حق همسایگی ،نظم اجتماعی ،احترام به مقررات راهنمایی و رانندگی و… عموم مردم موظف به رعایت آنها می باشند .

۴۱- دولت چگونه می تواند جلوی احتکار بگیرد؟

دولت از طرق مختلف می‌تواند با احتکار مبارزه کند به عنوان نمونه وزارت بازرگانی می‌تواند تعرفه ورود کالا در کشور را کم کند و انگیزه لازم را برای واردکنندگان کالا ایجاد کند و این مساله عاملی می‌شود که با محتکران در کشور مبارزه‌ای قاطع صورت گیرد

دولت باید بازار را به درستی تنظیم کند و زمانی که احساس می‌شود کمبود کالا در کشور وجود دارد از طریق تشویق واردات و تولیدات بیشتر تورم را در کشور کاهش دهد در این شرایط محتکران می‌فهمند که احتکار برای آنها سودی ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *