کارگاه آموزش اخلاق حرفه ای با رویکرد زبان بدن bl

کارگاه آموزش اخلاق حرفه ای با رویکرد زبان بدن

کارگاه آموزش اخلاق حرفه ای

مجله مذاکره و زبان بدن

مقدمه:

به عنوان یک مشاور حرفه ای بیش از دو دهه است که با مراکز مختلف صنعتی خدماتی و معدنی و مخصوصا کارافرینان بزرگ کشور

افتخار همکاری داشته و دارم و بخوبی و روشنی این مهم را دریافته ام که تربیت نیروی انسانی با انگیزه و مخصوصا متخلق به اخلاق

اسلامی و حرفه ای و اخلاق مدار به عنوان یک هدف محوری در حوزه ی آموزش و مطابق استانداردهای جهانی یک نکته فوق العاده

مهم و کاربردی است که همیشه جزو مهمترین آرمانهای یک مجموعه کارامد و انگیزشی است.

آنچه ما را به نابودی خواهد کشاند از این قرار است: سیاست بدون اصول، لذت بدون وجدان، علم بدون شخصیت و تجارت بدون

اخلاق” مهاتما گاندی این سخن گاندی که به چهار وجه زندگی امروزین انسان مدرن ، بعدی روانشناختی و ذهنی داده است، می تواند

بیش از هر چیز استواری اصول و مبانی جهان مدرن و توسعه یافته را بر مبنای “منش و شخصیت فردی ” انسان نمایان سازد.

در این کارگاه آموزشی توجه ما به رعایت اخلاق آموزشی نیز میباشد چراکه  تضمین کننده سلامت فرآیند یادهی و یادگیری است. یکی

دیگر از نقاط پررنگ این کارگاه آموزشی این است که هر مجموعه سازمانی دارای کدهای اخلاقی متناسب با ساختار حرفه ای خود است

که اخلاق حرفه ای نام دارد و باید برای هر مجموعه اخلاق حرفه ای ساخت

در این کارگاه که بر اساس مبانی اخلاق حرفه ای ترسیم شده است ما باید هر یک از پرسنل و حتی مدیران و سرپرستان را به لحاظ

تاثیرگذاری بر رفتار و افکار  فردی و گروهی و تمرکز بر منافع جمع و خروج از تمرکز بر مواضع در طول کارگاه اموزشی آشنا کنیم.

ما شدیدا معتقدیم که موثرترین روش در انتقال ارزش های اخلاقی و اخلاق حرفه ای، آشکار شدن آنها در رفتار واقعی مدرس و الگو

برداری از آن است.

نقشه جامع آموزش اخلاق حرفه ای در سازمانها و موسسات فقط یک هدف مهم را با خود بدنبال دارد  و ان هم افزایش انگیزش در

چهارچوب افزایش تولید و بهره وری در یک محیط آرام و به دور از هرگونه تنش و اخلاق حرفه ای با تکیه بر ارتباط موثر می تواند این

مهم را به حقیقت نزدیک نماید.

 آری مسئولین آموزشی همواره بر اولویت و اهمیت رعایت و ترویج اخلاق حرفه ای توسط کلیه دست اندرکاران امر آموزش و

مخصوصا مدیران آموزش و مدیریت در سطحوح مختلف هر شرکت سازمان موسسه و یا مجموعه ائمه از دولتی و غیر دولتی تاکید

بسیار می نمایند.

هدف از این کارگاه اموزشی معرفی اخلاق حرفه ای و فراگیرای ان با تکیه بر رویکرد ارتباطات موثر و حل مساله است

 

متاسفانه باب شده است اساتید محترم یک رویه اموزشی ده یا بیست یاسی و یا چهل سال برای آموزش و متون اموزشی در نظر می

گیرند ایا چنین رفتاری درست است؟

ایا این الگوهای آموزشی بعد از گذشته سالها در جهان تغییر ننموده است؟

ایا در جهانی که هر روز در حال تغییرات گسترده است این رویه قابل قبول است؟

ایا این رویه می تواند نیازهای موسسات مختلف را برآورده نماید؟

این دوره برای افراد و مدیران و گروههایی تهیه و تبیین شده که بدنبال اخلاق حرفه ای واقعی در سازمان خود هستند

 

مدرس دوره:

 

دکتر سید مازیار میرمشاور عالی شرکت  کارکنان سازمان برنامه و بودجه با سابقه بیست ساله و اموزش بیش از ده هزار نفر اولین و تنها

مدرس اخلاق حرفه ای با رویکرد ارتباطات موثر در ایران هستند  رزومه ایشان به آدرس زیر مراجعه فرمائید:

www.mazyarmir.com

روش ارائه :

اخلاق حرفه ای در مجموعه های بزرگ چند منظوره در ایران اشاره داشته باشم که تا کنون به هیچ وجه به آن اندیشیده نشده و کار

تحقیقاتی در این خصوص انجام نشده است. این مقاله نگاهی گذرا دارد به مبحث گسترده اخلاق حرفه ای در مالهای بزرگ ایرانی

بایدها و نبایدها

هر مجموعه سازمانی دارای کدهای اخلاقی متناسب با ساختار حرفه ای خود است که اخلاق حرفه ای نام دارد. برای مثال هم باید

بگویم که آموزش عالی نیز نظامی حرفه ای است و اساتید دانشگاه ها به عنوان افرادی که مسوولیت تعلیم و تربیت دانشجویان را بر

عهده دارند باید از اصول اخلاق حرفه ای معلمی آگاهی داشته و به آن پایبند باشند. رعایت اخلاق آموزشی تضمین کننده سلامت

فرایند یاددهی – یادگیری در دانشگاه است و موجب افزایش تعهد پاسخگویی مدرسان نسبت به نیازهای دانشجویان می شود شاید

صندلی خالی برخی دانشگاهها و یا دانشجویان بی انگیزه و بدون بنیه علمی بخاطر عدم وجود اخلاق حرفه ای اساتید رقم خورده است .
هدف این سلسله مقالات که برای دانشجویان ارشد آموزش عالی کشور طراحی و تبین شده است ، در واقع تبیین اخلاق حرفه ای برای

مدیران مالهای بزرگ ایران  بوده و در آن استانداردهای اخلاقی مدیران از دو منظر الگوی آموزشی برای کارکنان و پرسنل و  کل مجموعه

و دوم  عملکرد به این منظور گزیده ای از دستورات اخلاقی اسلامی و دستورات علمای علم اخلاق حرفه ای در دستور کار قرار گرفته است

در ارتباط با این موضوع به قوانین برخی از کشورها در زمینه اخلاق حرفه ای نیز اشاراتی شده است….

– See more at: https://www.mazyarmir.com/news/22052/

در این برنامه آموزشی کلیه نکات ضد اخلاقی مورد ارزیابی قرار گرفته و محتوای دوره براساس یک کارگاه آموزشی است که درسرکت

امدادنیروگستر و بر اساس فیلمهای درون موسسه و تحقیقات یک ماهه تیم اموزشی تهیه و تدوین شده است .

در این کارگاه آموزشی  آموزش هوشمندانه مد نظر بود برای هدایت حرفه ای کلیه کارکنان در سطوح مختلف کاری تا با در نظر گرفتن

استانداردهای اخلاق حرفه ای به ارتقاء عملکرد و بهبود رویه های موجود منتهی شود.

شاید مهمترین نکته در این دوره آموزشی این است که سرپرست و مدیر هر بخش بصورت مجزا و جداگانه وقبل از این برنامه آموزشی

نکات مثبت و منفی به لحاظ اخلاق حرفه ای را برای تیم آموزشی مطرح نموده و بر اساس پرسشها و نیازهای موجود این دوره اموزشی

تهیه و تدوین گردیده است. مواد مهمی که قبلا توسط تیم های پرسشگری که در تمام سطوح جزییات آن کاملا بررسی شده و به

صورت گزارشی کامل بصورت یک دستورالعمل در یک کارگاه اموزشی دوروزه درآمده است .

در پایان این دوره ازمونی برگزار نمی گردد بلکه در ۹ تیم ۶یا  ۷ نفره افراد به یک مسئله چالشی بصورت اخلاق محور و بدور از اخلاق

حرفه ای پاسخ تشریحی داده و یا راهکاری ارائه می دهند .

در پایان نکات اخلاق حرفه ای موجود پیرامون موضوع را یافته و یادگیری خود را مطابق مراحل حل مسأله اخلاق حرفه ای مدیریت

نمایند.

نتایج:

تمامی مدیران و سپرستان و کارکنان شرکت کننده در این برنامه معتقد بودند که این فرایند آموزشی باعث، یادگیری صفات و مشخصه

اخلاق حرفه ای، یادگیری  باید و نبایدهای اخلاقی، آشنایی با اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود، رشد اخلاق حرفه ای، برنامه

ریزی برای موفقیت در اخلاق حرفه ای  و بررسی چرایی رعایت نکردن این اصول می شود.

قسم نامه و تنظیم مرامنامه ای برای رشد تعهد کاری و اخلاق حرفه ای، شناسایی دلایل وجود ضعف در رعایت اصول اخلاق حرفه ای و

نیز راه کارهای مقابله با آن نیز از سایر یادگیری ها در این روش بود که برای اولین بار در کشور اجراء گردید.

 

نتیجه گیری :

 

استفاده از مرامنامه و تهیه قسم نامه و تعهد کاری و اخلاق حرفه ای  و گزارش موارد خطاهای اخلاق حرفه ای در سطوح مختلف که به

وحدت رویه تبدیل گردید و مخصوصا به امری قابل دسترس و  موثر تبدیل گردید. آموزش هوشمندانه اساتید و هدایت دانشجویان در

این خصوص می تواند مانع بروز مشکل شود.این کارگاه اموزشی دو روزه در محل شرکت فراسوی کار و خدمت امروز ۱۶ فرودین ۱۳۹۶ با

موفقیت و با رضایت ۹۷% برگزار گردید.

جهت برگزاری دوره های اخلاق حرفه ای با رویکرد ارتباطات موثر لطفا باجناب آقای مهندس مردانی تماس فرمائید.     

۰۹۱۹۸۷۱۸۷۶۷

مازیارمیرمشاوروتحلیلگر

\"\"

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *